Stillinger i Krigsseilerregisteret

Stillinger i Krigsseilerregisteret som er gjort "klikkbare", med stilling beskrevet og illustrasjonsbilde. Stillinger i artikkelen er ført etter rang.

Illustrasjonsbilde. Woolgar, et skip hvor en stor del av mannskapet var kinesere.

Dekk:

Skipsfører.

1. Styrmann.

2. Styrmann.

3. Styrmann.

Telegrafist.

Båtsmann.

Tømmermann.

Matros.

Lettmatros.

Jungmann.

Dekksgutt.

Maskin:

1. Maskinist (Maskinsjef).

2. Maskinist.

3. Maskinist.

Elektriker.

4. Maskinist.

Frysemaskinist/-assistent.

Motormann.

Donkeymann.

Fyrbøter.

Smører.

Maskingutt.

Forpleining:

Stuert.

1. Kokk.

2. Kokk.

Byssegutt.

Salongpike.

Messegutt.

Stillinger som venter på beskrivelse og bilde:

1. telegrafist, 2. telegrafist, 3. telegrafist.

Lemper, maskinassistent.

Hvalfanger, hvalskytter, flenser, koker, kjeletømmer, skjærer, separatør, arbeider - hvalfangst.

Matros/skytter, skytter/gunner, væpningsoffiser, U.D.M (utskrevet dekksmann, marinen), U.M.M. (utskrevet maskinmann, marinen).