Krigsseilerregisterets kategorisering av "flåtetilhørighet"

De 6 kategoriene av flåtetilhørighet for krigsseilere i Krigsseilerregisteret

Flåtetilhørigheter er Krigsseilerregisterets måte å kategorisere de ulike sjøfolks type tjeneste under andre verdenskrig. Dette må ikke ses på som en offisiell definisjon, men en praktisk måte å systematisere informasjon på.

  • Norsk handelsflåte i nøytral fart 1939-1940: fra 3. september 1939-8. april 1940.
  • Uteflåten (Nortraship) 1940-1945: fra 9. april 1940 til 8. mai 1945. I tillegg så fortsatte noen å seile på skip i Østen (Asia) fra 9. mai 1945 til 2. september 1945 (2. verdenskrigs offisielle slutt).
  • Norsk marine 1940-1945: var fra 9. april 1940 til 8. mai 1945.
  • Hjemmeflåten 1940-1945: var fra 9. april 1940 til 8. mai 1945.
  • Utenlandsk alliert marine 1939-1945: fra 3. september 1939 til 8. mai 1945. I tillegg så fortsatte noen å seile på skip i Østen (Asia) fra 9. mai 1945 til 2. september 1945 (2. verdenskrigs offisielle slutt). Gjelder Alliert tjeneste. For eksempel vil tjeneste i amerikansk marine kun omfattes etter de ble en del av krigen 7. desember 1941.
  • Utenlandsk handelsflåte 1939-1945: fra 3. september 1939 til 8. mai 1945. I tillegg så fortsatte noen å seile på skip i Østen (Asia) fra 9. mai 1945 til 2. september 1945 (2. verdenskrigs offisielle slutt). Inn her hører også norske sjøfolk som var i Panama-flåte.