Johan Bull

Frimerkene i "London-serien"

Johan Bull "London-serien"

Bilde og tekst hentet fra Samlerhusets blad "Mynt og historie", nr. 1, 2015, s. 42-43:

"Det er kunstneren og journalisten Johan Bull som har tegnet alle frimerkene i "London-serien". Johan Bull var en allsidig kunstner og journalist som oppholdt seg i mange år i USA hvor han livnærte seg som skribent, journalist, illustratør og satiriker, foruten som designer og formgiver. Han arbeidet blant annet for The New Yorker, Life, Colliers, og The New York Times. Han ble berømt for sine portretter og vitsetegninger. Under 2. verdenskrig var han tilknyttet Regjeringens informasjonskontor i London".

"Den norske regjering i eksil i London besluttet tidlig å utgi frimerker som et ledd i motstandskampen. Frimerkene ble først benyttet om bord på norske marine- og handelsfartøyer og på Jan Mayen. Under krigen ble frimerkene også smuglet inn i det okkuperte Norge og solgt til inntekt for motstandsbevegelsen. Etter frigjøringen av Finnmark ble den såkalte London-serien supplert med ytterligere to frimerker".

Det første og tredje merket i serien viser det norske torpedojagerskipet Sleipner som blant annet var i kamp i Romdalsfjorden i aprildagene 1940. 156 konvoier ble eskortert av Sleipner langs Storbritannias østkyst i løpet av krigen. "Det [andre og sjette] merket viser en konvoi under månens skinn. Nettene var ofte verst om bord, med ubåter lurende i natten. Merket er også en hyllest til alle krigsseilerne som seilte i handelsflåten, og som var avgjørende for krigens utfall". "Merket med den høyeste valøren "60 øre" viser Kong Haakon, som var et solid samlingsmerke for den norske motstandskampen. Motivet viser kongen i admiraluniform".

Londonregisteret:

Johan Bull, f. 22. november 1893 i Oslo.

Londonnummer 72700.

Gikk til den norske hær 6. mai 1942. Arbeidet senere ved Informasjonskontoret.

RA/S-2081/F/Fe/Feb/L0004