Magne Misje

Den profilerte NRK-medarbeideren som satte fokus på krigsseilerne og deres behandling etter krigen. "Det ble stille i landets stuer under markeringen av femtiårsjubileet for frigjøringen av Norge da fjernsynsserien "Evig heder" ble vist i NRK våren 1995".

Magne Misje (15. mai 1933-24. mars 2016) ble født og vokste opp i Øygarden utenfor Bergen. Fra 1956 bodde han i Skudeneshavn. Han utdannet seg til lærer, og jobbet blant annet som lærer og rektor ved Skudenes ungdomsskole. I 1972 begynte Misje som såkalt kontaktmedarbeider for NRK Rogaland på Karmøy ved siden av skolejobben. Han stod senere i spissen for opprettelsen av NRK Rogaland sitt lokalkontor i Haugesund i 1977, ble programsekretær i NRK Rogaland, og var eneste medarbeideren ved kontoret frem til 1993. Han jobbet der fram til han ble pensjonist i 1998. Han ble kjent for sine radioprogram om fiskeri, vestnorsk kystkultur og sjøfart.

Spesielt var den profilerte NRK-medarbeideren opptatt av krigsseilerne og deres behandling etter krigen. Sammen med Dag Indrebø var han programansvarlig for tv-serien "Evig heder". For arbeidet med programmene, fikk de i 1995 SKUP-diplom. Misje fikk i 1999 Kongens fortjenstmedalje i gull for sin innsats i NRK.

Følgende er hentet fra "Det store sviket: krigsseglarane og fedrelandet" av Magne Misje. s. 7-8, 11-12:

Fra forord av Erik Bye:
"Det ble stille i landets stuer under markeringen av femtiårsjubileet for frigjøringen av Norge da fjernsynsserien "Evig heder" ble vist i NRK våren 1995. Magne Misje og Dag Indrebø hadde gitt feiringen et innhold som sjokkerte de yngre av oss, og som vakte de eldre til sorg og dyp ettertanke. Og til skamfølelsen.

Om noen følte "medynk" med krigsseilerne var dette en urett mot dem. Slikt har de aldri bedt om. Skulle noen ha behov for "medynk" måtte det være det norske samfunn - det vil si hver enkelt av oss - som vil måtte leve videre med vår viten om den behandling krigsseilerne og forøvrig mange andre hardt rammede krigsdeltagere fikk i etterkrigstiden.

Da sjøfolkene omsider oppnådde å få en "rettferdig behandling", var det for mange vedkommende for sent. Ikke minst dette gjør Magne Misjes bok til vond lesning. Den bringer egentlig ikke til torgs så mye nytt og ukjent stoff. Det er et gjensyn med, en påminnelse om, forhold og begivenheter de fleste har kjent til ganske lenge. Men den utdyper vår forståelse av den kampen krigsseilerne har måttet kjempe etter frigjøringen, i den grad det er mulig for folk utenom deres egen krets å "forstå" noe som helst. Men et visst innblikk er vi nødt til å få, ikke minst gjennom Magnes skildringer av enkeltskjebner og -personer".

Fra innledning av Magne Misje:
"Denne boka er eit resultat av arbeidet med NRKs fjernsynsserie "Evig Heder - Norske sjøfolks kamp i krig og fred." Dei seks dokumentarprogramma blei sende i NRK Fjernsynet i samband med frigjeringsjubileet våren 1995. Saman med kollega Dag Indrebø intervjua eg eit hundretals krigseglarar i inn- og utland, og alle hadde på ein måte den same historia å fortelja: angsten for å dø på krigshavet og likesæla dei blei møtte med både under krigen: men først og fremst i eit fritt og sjølvopptatt Etterkrigs-Norge.

Men vi møtte også dei som ingen har brydd seg særleg om. Familien rundt den heimvende krigsseglaren. Kone og barn som måtte tilpassa livet og tilværet etter tilstanden til ein ektemann og far som sleit med større og mindre krigsskadar han aldri kunne bli kvitt. [...]

Under arbeidet med fjernsynsserien "Evig heder" gjekk det for alvor opp for meg at det var ungdom som bemanna den norske handelsflåten i dei seks åra verdskrigen varte. På landjorda seier vi at krigen braut ut den 9. april 1940. For sjøens folk var verdskrigen eit blodig faktum den 2. september 1939.

Unge menn og nokre få kvinner, tvinga til å sjå døden i kvitauget år ut og år inn. Ei heil yrkesgruppe, tretti tusen, tredjedel familiefolk, stilte overfor det brutale faktum at dei kanskje aldri meir skulle få komma heim igjen".

Kilder:

"Magne Misje er død", nekrolog i Haugesunds Avis. Skrevet av Terje Størkesen, 27. mars 2016: https://www.h-avis.no/nekrolog/karmoy/nrk/magne-misje-er-dod/s/5-62-237665

"Magne Misje er død", nekrolog i NRK Rogaland. Skrevet av Mari Friestad, 27. mars 2016: https://www.nrk.no/rogaland/magne-misje-er-dod-1.12873098

TV-serie:

"Evig heder - Norske sjøfolks kamp i krig og fred". De seks dokumentarprogrammene ble sendt i NRK Fjernsynet i forbindelse med frigjøringsjubileet våren 1995.

Krigsseilerlitteratur:

"Det store sviket: krigsseglarane og fedrelandet", skrevet av Magne Misje. Oslo, 1996.