Avhandlinger, bøker og artikler i tidsskrift/antologi

Avhandlinger

Bjørn Tore Rosendahl, "Seafarers or war sailors? The ambiguities of ensuring seafarers’ services in times of war in the case of the Norwegian merchant fleet during the Second World War". PhD Dissertation, University of Agder (2017)

Bøker 

Bjørn Tore Rosendahl (ed.) "Allied Seafarers in the Second World War", Cappelen Damm Akademisk (mars 2018)

Bjørn Tore Rosendahl (ed.) "Foreign seafarers remembered. Foreign seamen killed in service of the Norwegian Merchant fleet during the Second World War". Stiftelsen Arkivet (2015) 

Bjørn Tore Rosendahl (red.) "De var også krigsseilere. Omkomne utenlandske sjøfolk på norske skip under andre verdenskrig". Stiftelsen Arkivet (2015)

Artikler i tidsskrift/antologi:

Bjørn Tore Rosendahl. "Menneskeverdet i krigsseilerhistorien" i Nytt Blikk, Stiftelsen Arkivet (2017)

Bjørn Tore Rosendahl. "Not in the same boat? Chinese seamen in the Norwegian Merchant Fleet during the Second World War", i National Maritime Research (fagtidsskrift for Shanghai Maritime Museum) sitt spesialnummer Business, Shipping and Culture: Danish-Norwegian Shipping in China for 300 years (2017)

Bjørn Tore Rosendahl i årsskriftet til Norsk Maritimt Museum 2016, Tale ved Krigsseilermonumentet på Bygdøy 8. mai 2016

Bjørn Tore Rosendahl. "Anerkjennelse". Etterord i Sem, Idunn & Aniksdal, Carsten "Krigsseilere. Å overleve freden"

Bjørn Tore Rosendahl. "Patriotism, Money and Control: Mobilization of Norwegian Merchant Seamen during the Second World War" i Scandinavian Journal of History, Vol 40, No 2 2015