Sjøforklaringer i registeret - Den norske marine (1) 1940-1945

. Copyright: Kilde: RAFA-1992 Marineavsnitt Kirkenes, del 1, serie Da, eske 1.

Eksempel på dokumentasjon.Copyright: Kilde: RAFA-1992 Marineavsnitt Kirkenes, del 1, serie Da, eske 1.

Krigsseilerregisteret har i lenger tid forsøkt å finne sjøforklaringer/forlisrapporter for marineskip 1940-1945. Vi har vært i kontakt med flere institusjoner og vært på Riksarkivets lesesal og forsøkt å finne dokumentasjon.

Marinemuseet i Horten har ikke sjøforklaringer for senkede norske marinefartøyer.

Juli 2020 meldte Riksarkivet/Arkivverkets arkivarer følgende:

«Arkivverket oppbevarer omfattende arkiv etter Forsvaret under 2. verdenskrig, herunder også en del skipsarkiver. Vi kan imidlertid ikke se at sjøforklaringer eller rapporter etter hendelser finnes i disse arkivene. Arkivene etter Sjøforsvaret 1940–45 er spesifisert i katalog 1256.3/11, og vi kan ikke se at dette overhodet er nevnt i denne. Hvis vi hadde hatt slikt materiale, ville det vel også ha vært kjent og brukt i de fremstillingene som finnes av sjøforsvarets innsats under 2. verdenskrig».

Det eneste som så langt er funnet på Riksarkivet, er dokumentasjon på korvett Tunsberg Castle: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/961263/

Krigsseilerregisteret vil fortsette søket etter relevant dokumentasjon i utenlandske arkiv.