Maritime inquiry 1939 - 1945

The information below regarding ships in the Nortraship fleet is a direct transcript of the original source "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". The informasjon is collected from maritime inquiries held during and right after the war. The information may differ from the other quality assured information in Krigsseilerregisteret.

Date
January 21, 1942
Location
Nord 40 g 54 min, Vest 66 g 03 min, noe sør for dette
Cause
Torpedert [av tysk ubåt]
Cargo
Ca. 12010 long tons Crude-olje av A:p.I. 27.2, B/L
Route
Caripito - Halifax
Crew list
Komplett
Survived
28
Captured
0
Deceased
0 [0]
Missing
0
 • Abstract

  Date
  January 30, 1942
  Location
  Halifax
  Administrator
  Fungerende konsul Nils Jangaard

  ...

  Fremstod skibets fører Anton Bredo Heian ... Skibsføreren oplyste at skibet var i full sjødyktig stann, og han fremla skibets journal, kladd, som blev reddet øunder torpederingen. Fremlas også et utdrag av samme som forsåvidt den inntrufne begivenhet stemte overens med journalene. Kapteinen henholdt sig til dette øutdrag ... og forklarte videre på administrators spørsmål.

  Kapteinen meddelte at han hadde vakt på boren, da utkikken på boren så en stripe efter en torpedo. Utkikken fikk ikke gitt sitt varsel før torpedoen rammet skibet, så ingen undvikende manøvre kunder foretas. Utkikken var plasert på b b. side og kapteinen stod selv på sb. Utkikken var plasert på broen fordig utsikten derfra om dagen var bedre enn på bakken. Rormann var matros Karl Karlsen. Tømmermann Amund Hiksdal hadde også ekstra utkikk på 2. styrmanns vaklt, men hadde senere gått nede for å starte motorbåten og efterse den som daglig blev gjort. På administrators spørsmål meddelte kapteinen at efter konferansen med mannskapet i båtene kl. 00.00 den 22/1, fant han ikke å kunne forsvfare å bli liggende med båtene over natten for å se om akterskibet fremdeles blev flytende, både fordi undervannsbåten var i nærheten, og fordi et væromslag på denne årstid nårsomhelst kunde ventes, og bringe mannskapet i båtene i større livsfare.

  Kapteinen erklærte at hverken han eller noen andre vakthavende ombord såvidt ham bekjendt hadde nytt alkohol.

  ...

  Derefter fremstod 1ste styrmann Franz Speich ... forklarte sig som følger. Vidnet henholdt sig til journalutdraget som han nøie hadde gjennemgått og undertegnet. Vidnet hadde frivakt da torpederingen fant sted, og opholdt sig i messen. Han hadde intet sett av noen undervannsbåt, og kunde intet yderligtere forklare om havd som hendte efter torpederingen. Vidnet bekrefter at der mellem mannskapene i båten blev holdt konferanse kl. 00.00 den 21/1, og beslutgtet å sette kurs mot nermeste lann. Vidnet mente at det ennuø flytende akterskib vilde ta inn vann og synke. Vidnet hadde ikke nytt alkohol.

  ...

  Derefter fremstod 2. styrmann Bjarne Eftang ... forklarte som følger. Vidnet henholdt sig til journalutdraget som han hadde nøie gjennemgått og undertegnet.

  Vidnet gikk på vakt klokken 12.00 den 21/1 men gikk ned tgil kaffe kl. 15.30 efter at kapteinen hadde avløst ham på broen. Vidnet deltok i konferansen kl. 00.00 den 21/1 og var enig i bestemmelse om å søke nærmeste land.

  ...

  Derefter fremstod Maskinmester Einar Paus ...

  Vidnet henholdt sig til journalutdraget som han nøie hadde lest og undertegnet.

  Vidnet hadde frivakt da torpederingen fant sted, og opholdt sig i messen. Da torpederingen fant sted løp vidnet til maskinen, og med det samme han kom ned i maskinrummet var der fra broen slått stopp og maskinen stoppet. Derefter gikk maskinbetjeningen op og tok sine redningsdrakter på, og siden i båtene. Vidnet var med på konferansen klokken 00.00 den 21/1 i båtene. (Vidne)

  Alt i maskinen og styremaskinen var i full orden før torpederingen.

  ...

  Derefter fremstod 3. maskinist Anders Skjeggerød ...

  Vidnet henholdt sig til journalutrdraget som han nøie hadde gjennemlest og undertegnet.

  Vidnet hadde vakt i maskinen da torpederingen fant sted, og slo sakte fart da han merket torpederingen. Straks efter var med på konferansen klokken 00.00 den 21/1 og var enig i å søke nærmeste land.

  ...

  Derefter fremstod tømmermann Arne Hiksdag, ... Vidnet henholdt sig til jornalutdraget som han nøie hadde gjennemlest og undertegnet. Vidnet erklærte at han gikk utkikk på broen på 2. styrmanns vakt, men gikk ned da kapteinen avløste. Vidnet hadde intet sett av noe mistenkelig.

  ...

  Derefter fremstod matros Kåre Karlsen, ... Vidnet henholdt sig til journalutdraget som han nøie hadde gjennemlest og undertegnet. Vidnet var rormann under torpederingen. Skipperen og utkikken matros Kristoffersen var på broen da torpedoen traff. Vidnet så intet før torpedoen traff. Vidnet løp da straks ned til motorbåten for å gjøre denne klar, uten ordre hertil fra kapteinen.

  ...

  Derfter fremstod matros Håkon Kristoffersen, ... Vidnet henholdt sig til journalutdraget som han nøie hadde gjennemlest og undertegnet. Vidnet var utkikk på broen fra klokken 12 den 21/1. Vidnet så stripen av en torpedo komme omtrent tvers fra bb. men fikk ikke tid til å foreta noe før den traff skuta på baugen. Vidnet løp straks ned fra broen bb. leider og til båten på st.b. for å gjøre denne klar, men uten ordre fra kapteinen.

  ...

  Derefter fremstod motormann Søren Olsen ... Vidnet henholder sig til journalutdraget som han nøie hadde gjennemlest og undertegnet, og forklarte videre. Vidnet var da torpedoen traff i messen for å purre vaktskifte. Da torpedoen traff gikk vidnet til sin lugar for å ta på sin redningsdrakt, og deretter til sin livbåt.

  ...