Maritime inquiry 1939 - 1945

The information below regarding ships in the Nortraship fleet is a direct transcript of the original source "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". The informasjon is collected from maritime inquiries held during and right after the war. The information may differ from the other quality assured information in Krigsseilerregisteret.

Date
June 18, 1940
Location
Nbr. 49 gr. 35 mn., W. lgd. 11 gr. 00 mn.
Cause
Beskutt og deretter torpedert av italiensk (?) ubåt. [av tysk ubåt]
Cargo
728 standard trelast
Route
Digby N.S. via Halifax N. S. til King's Lynn England.
Crew list
Komplett
Survived
18
Captured
0
Deceased
0 [0]
Missing
0
 • Rapport utarbeidet av kaptein J. Pedersen

  D/S "ALTAIR" avgikk fra Halifax N.S. onsdag den 5/6-40 kl. 18.00 for King's Lynn via Weymouth for order. Lasten bestod av 728 standard trelast, derav 231 standard på dekk. Dypg. F. 15'0" A. 17'_". Skibet var godt utrustet for reisen og forøvrig i sjødyktig stand.

  Kursen blev satt over Atlanteren ifølge ruteinnstruksjoner gitt av Naval Controllen i Halifax.

  Tirsdag den 18/6 kl. 1445 blev man ombord oppmerksom på en skumstripe som gikk foran skibets baug, samtidig som der hørtes en dump lyd. Man antok sikkert at det var en torpedo som var avskutt mot skibet. Alle man blev straks varslet om å holde seg gklar på dekk. Skarp utkikk holdtes for eventuelt flere torpedoer, samtidig som sikksakking foretokes. Kl. 1510 dukket en undervannsbåt opp akter i kjølvannet. Straks etter begyntte samme å beskyte skibet med granater. Maskinen blev øieblikkelig stoppet og besettningen gikk i livbåtene under heftig granatild.

  Da livbåtene var kommet et lite stykke bort fra skibet opphørte skytningen og en halv times tid etter ble skibet torpedert, idet man så en voldsom eksplosjon midtskibs. Skibet fikk en voldsom slagside til styrbord og aktermasten gikk overbord. Det siste man så av "ALTAIR" var at den lå med akterdekket godt i vannet.

  Livbåtene satte kursen mot 2 trawlere som lå i nærheten og de viste seg å være spanske. Kl. 1630 kom undervannsbåten opp mot trawlerne, beskjøt disse og senket dem med granater.

  Da besettningen av trawlerne hadde mangefult livbåtmateriale blev disse tatt over i "ALTAIRs" livbåter. Nu sattes kursen for den engelske kanal. Været var litt overskyet med NO lig bris og krapp sjø.

  Kl. 2200 samme dag blev begge besettninger tatt op av 2 spanske trawlere som var på vei til feltet.

  Trawlerne satte kursen direkte for Pasages i Spanien, hvortil man ankom fredag den 21/6 kl. 18.30.

  Mannskapet blev meget godt behandlet ombord på trawlerne.

  Torpederingen av "ALTAIR" fnadt sted Nbr. 49 gr. 35 mn. W. lgd. 11 gr. 00 mn.

  W. Haugnes, 1. maskinist

  J. Pedersen, Fører

  J. Dahl, 1. styrmann