Maritime inquiry 1939 - 1945

The information below regarding ships in the Nortraship fleet is a direct transcript of the original source "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". The informasjon is collected from maritime inquiries held during and right after the war. The information may differ from the other quality assured information in Krigsseilerregisteret.

Date
June 23, 1942
Cause
Torpedert [av tysk ubåt]
Cargo
Brenselolje
Route
Fra Port of Spain
Crew list
Komplett
Survived
40
Captured
0
Deceased
0 [0]
Missing
0
 • Abstract

  Date
  August 6, 1942
  Location
  New York
  Administrator
  Visekonsul D. Knudsen

  ...

  Fremstod kaptein Selmer L. Pedersen ... Skipets journaler gikk tapt og kapteinen fremla en rapport skrevet etter hukommelsen.

  ...

  Fremstod 1. vidne Theodor Jabosen, som forklarte at han var i sin lugar da 1. torpedo traff skipet. Vidnet kom op på broen like etter 1. eksplosjon, fikk bragt skipets journaler i livbåten og tilså utsetningen av båtene. Vidnet fikk deretter ordre av kapteinen til å gå i livbåten. Vidnet forklarte at han ikke hadde sett undervandsbåten og heller ikke spor av noen torpedo - men han hørte at undervandsbåtens kanon ble brukt og så "tracer-bullets". Vidnet forklarte at skipets journaler som han hadde reddet senere gikk tapt igjen, da han påny ble utsatt for torpedering ombord i et amerikansk skip. Torpedo no. 2 ble utsendt idet kapteinen ble tatt ombord i livbåten. Radiostasjonen var ubrukbar etter 1. eksplosjon. Skipets hemmelige papirer gikk ned med skipet. Skipet var helt mørklagt. Redningsutstyret var i god orden.

  ...

  Fremstod 2det vidne Martin Lavik som forklarte at han hadde vakt i maskinen da 1. torpedo traff skipet. Eksplosjonen bevirket at kjølevandspumpen og smøroljepumpen ble stanset og vidnet stoppet da selve maskinen. Vidnet hadde ikke sett noget til undervannsbåten, men var helt sikker på at eksplosjonen skyldtes en torpedo. Lyset gikk ikke ut i maskinen. Skipet var fullstendig mørklagt. Redningsutstyret var i god orden.

  ...

  Fremstod 3dje vidne Jan Rasmussen som forklarte at han var kommet på vakt på topp bro kl. 12 natt den 23. juni og var blitt avløst for å stå til rors ca. kl. 1.20 morgen den 23. juni. Vidnet hadde ikke observert noget usedvanlig under sin vakt på broen. Etter 1. eksplosjon ble broen oversprøitet med olje og skipet krenget sterkt. Vidnet hadde styrt sik-sakkurser. Skipet var fullstendig mørklagt. Vidnet forklarte videre at han ikke hadde sett undervannsbåten, men så lyskuler som ble skutt ut etter han var kommet i livbåten.

  Fremstod 4de vidne, Erling Olsen som forklarte at han var kommet på vakt kl. 12 natt 22. juni. Han hadde først vakt på st.b. side av broen og senere på topp bro hvor han var da eksplosjonen inntraff. Vidnet hadde ikke observert noget usedvanlig under sin vakt, det var månelys inntil ca. kl. 1.15 om morgenen. Vidnet ble kastet ned av eksplosjonen - kom seg senere ned til broen fikk beskjed om at midtskips livbåt var ubrukelig og gikk da til livbåten akter. Vidnet hadde ikke sett undervannsbåten, men han hadde sett ilden fra kanonen da ubåten beynte å skyte. Skipet var helt mørklagt og redningsutstyret var i beste orden.

  ...