Maritime inquiry 1939 - 1945

The information below regarding ships in the Nortraship fleet is a direct transcript of the original source "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". The informasjon is collected from maritime inquiries held during and right after the war. The information may differ from the other quality assured information in Krigsseilerregisteret.

Date
July 16, 1942
Location
Sør-Atlanteren
Cause
Beskutt og Torpedert [av tysk hjelpekrysser]
Cargo
Ballast
Route
Simonstown - Trinidad
Crew list
Komplett
Survived
8
Captured
10
Deceased
11 [2]
Missing
14
 • Rapport avgitt i London den 11. november 1942 av 2den maskinist Gerhard Andreas Knudsen.

  BALLAST TUR M/T "ARAMIS"

  Avseilet fra Simonstown S.A. for Trinidad, B.W.I. f.o. klokken 19.00 den 7. juli 1942. Den 16/7 kl. 20.55 traf en torpedo b.b. side i nr. 3. tank. Maskinene blev stoppet øieblikkelig, men blev ca. 8-10 min. efter startet op igjen. Skuten krenget lidt over, men var efter ca. 20. min. rett igjen. Dypgående før torpederingen var ca. 11' forut og ca 18' akterut. En times tid efter var dypgående 25' even. Vi så og hørte lyden av E-båten flere ganger og forstod at den ikke hadde torpedoer igjen, da den kredset i ca. 5-700 meters distanse fra oss. Et skudd med båtens 4" kanon blev fyrt av efter den, og i de neste 20 min. blev vi pepret med maskingeværkuler fra E-båten, til den tilslutt forsvandt. Damp på s.b. kjele blev nu tatt op og maskinen satt ytterligere op, så farten utover natten var ca. 12,5 mil. Den følgende morgen blev skibsråd holdt, og der blev besluttet vi skulde fortsette med samme kurs som vi hadde fått opgitt av Admirality i Simonstown. Ved inspeksjonen av hvad skade torpedoen hadde gjort, viste det sig at b.b. skuteside imellem midtskibet og akterdekket var revet et hul 37' langt, sam 9' dyp. Canterskoddet var heldt ødelagt samt skodden mellem 2-3 og 3-4 tank helt oprevet. Desuten var b.b. No. 1. sommertank og lidt av dekket over denne en god del ødelagt, samt dekket og en del pipeline i center av båten.

  Almindelig god utkik blev holdt fra bro- og kanondekket. Kl. 1000 om formiddagen den 17/7 passerte vi ca. 6 mil avstand fra en stor lastebåt med 3 master (ingen skorsten) med 2 store kasser på fordekket og 1 stor kasse på midtskibet. Båten førte 2 svenske flag på b.b. skuteside, men ingen navn. Den var ca. 10000 ton. d.w. Klokken 1935 samme aften hørtes og føltes den første salve av et batteri med 6" kanoner (3 Britiske kanonerers utsagn) og 2-3 min. efter en ny salve, samt en uendelighet av lyskuler, og (der måtte være) tusener av maskingeverkuler på båten, dog mest efter brobygningen og bestikk og radiorummet. Maskinene blev stoppet. B.B. livbåt som jeg hørte til, slapp fra da jeg var i taljetauet ned til den. Hvormange der var i den båten vet vi ikke, men at elektriker J. Kjøstvedt og matros Bent Thorsen samt ca. 10 kinesere er vi sikker på. S.B. livbåt (fra den siden kom raideren) forreste talje taug var blitt brendt av under skytningen, og den hang kun i den akterste talje. I løpet av et par min. var vi kommet op i den og så heller ikke flere folk på akterskibet, men stormbroen og bunkerledningen på akterdekket var i fuld brand da. Vi blev liggende med livbåten i en liten avstand fra "Aramis" og kunde derfra følge godt med hvad som foregikk. Vi så at folkene på midtskibet , ialt 8 mann holdt på med en stor travaljebåt på s.b. side av båten. Raideren som angrep oss kunde vi nu tydelig se, ca. 4000 tons, (en av de nye fruktbåttypen) samt den store båt som vi hadde sett tidligere på dagen, og dessuten 2 E-båter som surret rundt. Ca. 1/2 time efter vi var kommet i livåten, så vi eksplosjonen av en ny torpedo, denne gang fra S.B. side i 3 eller 4 tank. At en av E-båtene var langs siden av "Aramis" var vi helt sikker på. Omkring kl. 2230 var alt mørkt og stille og de fiendlige fartøier forladt stedet rundt os. Været var pent, men med litt krapp sjø, og resten av natten gikk med å øse den hele tid, da båten lekket svert. Vi tellet over hvormange vi var, og hvem, og viste det sig at vi var 3 maskinister, 1 A.B. våre 3 Britiske Gunnere, samt 11 av vårt Kina crew. Neste morgen da det blev lyst, så vi at en god halvpart av "Aramis" var flytende, hele forskibet med broen over vann. Vi seilte langs siden, og tre av os gikk ombord, for at hente fersk vann og noen ulltepper. og noen ulltepper. Brobygningen så fel ut, med huller alle vegne og Radiorummet og Bestikken var helt gjennemhullet, som om der ingen brobeskyttelse var. Jeg så selv efter at karter, sekstanter og kikkerter var forsvunnet derfra. Efterat vi hadde forsynt os med hvad vi anså tilrådelig av vann o.lo. seilte vi fra båten. Vi hadde da sett at travljebåten på S.B. side midtskibs hang i taljetaugene langs siden helt fyldt av vann, og at flåten på S.B. side var vekk.

  S.B. livbåt som vi var i så fæl ut, med adskillig overbordskade av maskingeværkuler og splinter samt 3 lufttanker som var lekk, og brødtanken var der ca. 20 kuler i. Båten blev efter evne tettet med treplugger. Vakter blandt oss inkl. kineserne blev nu satt; situasjonen drøftet og da jeg vidste så nogenlunde middagsposisjonen dagen i forveien var ca. 5g S. og 6g35m W. blev kursen satt N.E.

  Veret var pent med en frisk S. bris, der holdt sig i 8 døgn. Vi seilte den hele tid, på 2 netter nær, da vi da fandt det tilrådelig å sette ut et sjøanker fra k. 22 til kl. 6 neste morgen. Maskinmester H. Andersen, 3dje maskinist T. Torkildsen og matros O. Olsen var blitt såret litt under angrepet og disse blev stelt med og pleiet efter evne. Spisetider hadde vi kl. 7 morgen, 12 middag og 6 aften. Frokost og aften bestod av en tørkjeks med litt corned beef, middag litt chokolade, til hver av måltidene hadde hver mann 1/2 spilkum vann, eller sammenlagt 1 dag blev det ca. 1/2 kopp med vann. Så den 31/7 om kvelden kl. 9 blev en mørk kystlinje klar samt opdaget vi at vannet utenbords var nesten fersk, vi forstod da at vi var i mundingen av en stor elv. Der blev besluttet at vi skulde seile frem og tilbake langs det lann vi så til lysning neste morgen kom, og dette blev gjort. Kl. 6 morgen neste dag fandt vi en åpning og så et elveutløp, og lot det stå til rett på der, men før vi nådde inn passerte vi 3 store breakers der hver av dem fyldte båten. Lidt innenfor så vi en del innfødte fiskere. Disse kom langs siden og viste oss veien op til en liten innfødt landsby et par mil opp. Der fik vi da gjort oss forståelige at vi ønsket å komme i forbinnelse med britiske myndigheter. Neste dags eftermiddag blev det da avgjort at en av de Britiske Gunners og jeg samt 5 innfødte skulde padle til nærmeste hvite manns stasjon. Og efter 19 timers padling kom vi frem til Focados i Nigeria. Der traf vi en navy officer og de nødvendige telegrammer blev avsendt samt arrangert med båt som skulde ned å hente resten av besetningen. Disse ankom 2 dager efterpå til Focados. Maskinmester, 3dje maskinist og matros O. Olsen blev sendt på sykehus i Vorri, mens de 3 Britiske Gunners, 11 kinesere og mig selv 4 døgn efter blev sendt til Lagos, hvor der den norske konsul tok sig av oss.

  London 11-11-42

  G. Knudsen