Maritime inquiry 1939 - 1945

The information below regarding ships in the Nortraship fleet is a direct transcript of the original source "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". The informasjon is collected from maritime inquiries held during and right after the war. The information may differ from the other quality assured information in Krigsseilerregisteret.

Date
August 7, 1942
Location
N 8g 27m, W 34g 21m
Cause
Torpedert [av tysk ubåt]
Cargo
Ballast
Route
Freetown, Sierra Leone - Trinidad
Crew list
Komplett
Survived
35
Captured
0
Deceased
0 [0]
Missing
0
 • Abstract

  Date
  September 24, 1942
  Location
  New York
  Administrator
  Visekonsul D. Knudsen

  ...

  "Arthur W. Sewall" avgikk den 1. august 1942 fra Freetown i ballast til Trinidad for ordre. Skipet var ved avreisen i enhver henseende i fullt sjødyktig stand. Skipets journaler gikk tapt ved forliset, og kapteinen fremla en rapport skrevet etter hukommelsen, datert 15. august 1942. Rapporten var sålydende:

  ...

  Kapteinen henholdt seg til det i rapporten anførte og forklarte videre at han var i sin lugar da en torpedo rammet skipet den 7. august kl. 17.30. Været var klart med svak bris. Komporenten hadde ikke observert noe usedvnlig under skipets reise. Skipet hadde seilt i konvoi inntil kl. 8 morgen den 6. august, da konvoien ble oppløst og fortsatte reisen etter kurser oppgitt a vd et britiske admiralitet. Det ble ikke styrt sikksak-kurser. Etter eksplosjnen ble der sendt ut 2 nødsignaler som ble opfanget av et britisk skip. Det ble slått stopp i maskinen så snart som mulig og komporenten tilså at skipets hemmelige papirer ble kastet overbord og sank. Skipet ble forlatt kl. 18. Ubåtens periskop ble observert ca. kl. 19. Tidligere var der intet tegn av ubåten. Skipet hadde vært mørklagt på hele reisen. Det var tre mann på utkik da ulykken skjedde. Redningsutstyret var i god orden og redningsarbeidet foregikk under omstendigheterne knirkefritt. Livbåtene ble ikke anropt, idet det tok 5 timer forinnen skipet sank og i mellemtiden var det blitt mørkt.

  ...

  ... 1. vidne 3. styrmann Peter Skodje, som forklartre at han hadde vakt på broen, da torpedoen rammet skipet. Han var kommet på vakt kl. 17.30 for å avløse 1. styrmannen som hadde vakt og som skulle ned i messen for å spise. Vidnet var bare såvidt kommet på broen, da eksplosjonen inntraff og hadde intet usedvanlig observert under den korte tid han hadde været på vakt. Været var pent og stille. Vidnet hadde ikke selv observert ubåten etter han kom i sin livbåt, men så at skipet ble beskutt.

  Skipet hadde vært mørklagt på hele reisen. Redningsutstyret var i god orden.

  ...

  Fremsto 2. vidne, Bernt Larsen, som forklarte at han var kommet på vakt kl. 4 på øvre bro.

  Vidnet hadde ikke observert noget usedvanlig under sin vakt og hadde ikke fått øye på u-båten før han var i sin båt. Etter eksplosjonen hadde vidnet gått igang med å sette ut livbåtene. Skipet hadde vært mørklagt på hele reisen. Vidnet uttalte at hans livbåt var lekk og at man måtte øse ca. hver halvtime. Vidnet var av den formening at utstyret var ikke så godt som det kunne være. På forespørsel av en av bisitterne uttalte vidnet at gummidraktene og vestene med tilbehør var iorden.

  ...

  Fremsto 3. vidne 2. maskinist Limkjær, som forklarte at han var kommet på vakt kl. 4 i maskinen den 7. august. Etter eskplosjonen søkte vidnet å sette seg i forbinnelse med broen gjennem telegrafen, den var imidlertid i uorden og telefonen svarte ikke. Vidnet gikk deretter opp på dekk for å få nærmere beskjed om hvorvidt maskinen skulle stoppes eller ikke. Da han ikke fikk noen ordre herom, gikk han etter eget initiativ ned i maskinen og slo stopp. Senere stoppet han også oljepumpene. Vidnet fikk deretter tak på noe tøy og kom seg ut på flåten. Livbåtene var i dårlig forfatning i henhold til vidnet og en måtte lense natt og dag. Utstyret forøvrig var i god orden. Skipet hadde vært mørklagt på hele reisen.

  ...

  Fremsto 4. vidne 2. styrmann Taraldsen, som forklarte at han var beskjeftiget med øvelser og instruksjon av en ny kanonskytter på kanondekket da eksplosjonen inntraff. Vidnet var blitt avløst fra sin vakt på broen kl. 4 eftermiddag den 7. august. Vidnet hadde opholdt seg på kanondekket ca. 1 times tid før torpedoen rammet skipet. Kanonen ble under denne tid ikke avfyrt. Vidnet forklarte videre at han og kanonmannskapet forgjeves søkte å få øye på livbåtene etter eksplosjonen. Allt var ferdig til å løse skudd, men fienden ble ikke sett. Vidnet hadde derpå assistert ved utsetning og lensing av libåtene. Vidnet uttalte at han ikke med sikkerhet kunne si om han hadde sett u-båten eller ikke etter han var kommet i sin livbåt, men han så u-båtens kanonild. Vidnet uttalte videre at en hadde seilt i konvoi inntil dagen før ulykken skjedde, og en fortsatte reisen etter opgitte kurser. Skipet hadde vært mørklagt under hele reisen. Vidnet forklarte at livbåtene var gamle med unntagelse av en som var fornyet i New York og som eventuelt kunne rumme hele besetningen. Utstyret i båtene var forøvrig komplett etter vidnets mening. Provianten ombord var i særdeleshet tilfredsstillende. Gummidraktene var ikke medbragt i båtene på grunn av varmen.

  ...