Maritime inquiry 1939 - 1945

The information below regarding ships in the Nortraship fleet is a direct transcript of the original source "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". The informasjon is collected from maritime inquiries held during and right after the war. The information may differ from the other quality assured information in Krigsseilerregisteret.

Date
June 10, 1942
Cause
Torpedert [av tysk ubåt]
Cargo
Ca. 6000 tonn bensin
Route
Haifa - Alexandria
Crew list
Komplett
Survived
17
Captured
0
Deceased
13 [13]
Missing
0
 • Abstract

  Date
  June 17, 1942
  Location
  Kairo
  Administrator
  Generalkonsul Stener Vogt

  ...

  Fremstod kaptein Tharaldsen ...

  Kapteinen fremla skriftlig forklaring vedrørende senkningen hvortil han henholder seg og som tilføies protokollen. På forespørsel meddeler kapteinen at det ikke var feil eller mangler ved skibet, dets innstrumenter utrustning eller bemanning med untagelse av at 2. styrmann manglet.

  Han meddeler ennvidere at ifølge uttalelser fra 2. mask O. Pedersen så denne bobler i vannet av torpedoen like innen den første eksplosjon fandt sted. Kapteinen tilføier at der var ingen fly i nærheten da ulykken inntraff. Kapteinen oplyser han var på undre bro da eksplosjonen av torpedoen fandt sted og situasjonen var straks slik at han ikke kom i tanke på skipspapirene som gikk ned med båten.

  ...

  Fremstod som vidne 3. styrmann Ragnvald Hansen ...

  Vidnet forklarte at han er bekjendt med den fremlagte skriftlige forklaring, hvortil han intet har å tilføie.

  På forespørsel meddeler vidnet at han var på broen da ulykken inntraff at ekspolosjonen var så voldsom og at den etterfølgende eksplosjon med antendelse av benzinen kom så umiddelbart etter, at man kunne tenke på å redde seg ved å låre båtene og senere hoppe på sjøen.

  ...