Maritime inquiry 1939 - 1945

The information below regarding ships in the Nortraship fleet is a direct transcript of the original source "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". The informasjon is collected from maritime inquiries held during and right after the war. The information may differ from the other quality assured information in Krigsseilerregisteret.

Date
March 2, 1941
Location
Atlanterhavet, 155 miles NV av Hebridene
Cause
Torpedert [av tysk ubåt]
Cargo
Stål, traktorer
Route
Baltimore - Halifax - Hull
Crew list
Komplett
Survived
1
Captured
0
Deceased
29 [29]
Missing
0
 • Abstract

  Date
  June 17, 1941
  Location
  Glasgow
  Administrator
  Konsul L. Offerdahl

  ...

  Framstod som vidne.

  Rasmus Kolstø ... matros på d/s "Augvald" ...

  Vidnet henholdt seg til den forklaring som han hadde gitt visekonsulatet i Greenock den 22. mars d.å. En avskrift av denne forklaring er i konsulatets besiddelse og lyder således:

  ...

  Vidnet tilføyer at han ble påmønstret d/s "Augvald" den 10. juli 1940 i Liverpool. Av den av ham givne mannskapsfortegnelse vet han at følgende ble påmønstret etter at han var tiltrådt:

  Nr. 5. Båtsmann Larsen

  Nr. 7 Matros Kristensen

  Nr. 8 Matros Legreid

  Nr. 9 Matros Ole Caspersen

  Nr. 10 Matros Karl Olsen

  Nr. 11 Matros Andreas Økland

  Nr. 13 Lettmatros Ole Olsen

  Nr. 14 Lettmatros Adolf Byrknes

  Nr. 15 Lettmatros Edgar Abrahamsen

  Nr. 23 Fyrbøter Borge

  Nr. 24 Fyrbøter Gjelsvik

  Nr. 26 Smører, navn ukjent, men hjemmehørende i Slagen pr. Tønsberg

  Nr. 27. Stuert Jacobsen bror av nr. 10 Karl Olsen

  Nr. 29 Byssegutt Scagell (?)

  Nr. 30 Byssegutt Golden

  De øvrige stod ombord da vidnet påmønstret.

  Påmønstringen i Hull fant sted i slutten av desember f.å. Påmønstringen i Newcastle fant sted under skibets anløp av denne havn antagelig i oktober.

  Nr. 7 Kristensens fornavn husker han nu var Harald. Nr. 8 Legreids fornavn var Thorvald. Nr. 12 heter Henry Søderlund og ikke Søderland. Nr. 13 Ole Olsen bodde i Jomfrugaten, Ila, pr. Trondheim. Nr. 16 Kristen Askeland bodde på Risøy, pr. Haugesund. NR. 17 1st maskinist Lies addresse er såvidt vidnet erindrer Karsundsgaten og ikke Øvregaten. Nr. 20 Arne Hetland likeså. Nr. 21 reparatør Annas Bendiksen. Nr. 22 Torgersen bodde på Risøy, pr. Haugesund.

  Vidnet tilføyer at han har opholdt seg på Smithson Casualty Hospital litt utenfor Greenock inntil 8. mai da byen ble bombet. Han ble så overført til Mearnskirk Hospital, Glasgow hvor han nu befinner seg. Hans venstre stortå er blitt amputert. Det går fremover med helbredelsen men han vet ennu ikke når han kan utskrives.

  ...