Maritime inquiry 1939 - 1945

The information below regarding ships in the Nortraship fleet is a direct transcript of the original source "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". The informasjon is collected from maritime inquiries held during and right after the war. The information may differ from the other quality assured information in Krigsseilerregisteret.

Date
September 19, 1941
Cause
Ingen rapport eller sjøforklaring. På rapportskjemaet for skipstap står: "Sept. 1941. all crew lost no further details". Nederst er påført for hånd: "14/12 Schrøder meddeler at der er mulighet for at mandskapet er kommet til Tyskland"
Crew list
Komplett
Survived
0
Captured
0
Deceased
34 [34]
Missing
0