Maritime inquiry 1939 - 1945

The information below regarding ships in the Nortraship fleet is a direct transcript of the original source "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". The informasjon is collected from maritime inquiries held during and right after the war. The information may differ from the other quality assured information in Krigsseilerregisteret.

Date
October 17, 1941
Location
57 N 24.30 W
Cause
Torpedert [av tysk ubåt]
Cargo
13.454 tonn gassolje
Route
Texas City - Clyde
Crew list
Komplett
Survived
24
Captured
0
Deceased
14 [14]
Missing
0
 • Abstract

  Location
  Reykjavik

  ...

  Kapteinen holdt seg til journalutdraget og fremholdt at av de savnete var kanoner Rowe og matros King britsk, telegrafist Morris og byssegutt Barry, kanadisk, pumpemann Høgborg, svensk, og fyrbøter Kjær, dansk, mens de øvrige 8 mann var norske.

  Kapteinen fremholdt videre at han var på broen ved vaktskiftet midnatt da den første torpedo traff "BARFONN". 3die styrmann hadde vakt og matros John Skogen sto tilrors. På utkik var lettmatros Arne Andersen og matros Herbert King, som sto på hver side av broen.

  Kapteinen med de fleste av de overlevende av mannskapet gikk straks i livbåtene, og holdt seg i nærheten av "BARFONN". Kl. 2.00 ble "BARFONN" igjen rammet av en torpedo og begynte straks å synke. En halv time senere ble disse mannskaper, ialt 24 mann, tatt opp av en kanadisk korvett.

  Det var først etter ankomst til Reykjavik at kapteinen fikk vite at etter den første torpedo satte 6 mann seg på en flåte midtskibs, og at 2 mann av disse seks var blitt landsatt av en annen korvett, som anført i journalutdraget.

  ...

  Som 1ste vitne fremsto Gustav Aagenes, ...

  Vitnet fremholdt at, skjønt han ikke hadde vakt, var han på broen ved midnatt, ved 17. oktobers begynnelse, da den 1ste torpedo traff "BARFONN". Vitnet kastet straks en pose, inneholdende konvoipapirene, overbord og gikk ned fra broen til hans bestemte båt, men kunne ikke komme bort dit da. Vitnet hjalp da noen av mannskapet til å komme seg opp i motor-livbåten på styrbord side midtskibs, og i alt var der 6 mann der. Det var meningen å sette flåten på vannet, men dag "BARFONN" ennå bare lå med akterste del av akterdekket under vann, ble disse 6 man enige om å vente for å se hvordan det vilde utvikle seg. I denne pause hentet vitnet forskjellige ting fra bestikken, og den siste gang da vitnet var der, rammet den siste torpedo skibet midtskibs like under flåten. Fra leideren til broen så vitnet flåten, mens de som hadde vært der var forsvunnet. Nede på dekket traff vitnet 1ste maskinisten, men så intet til de andre, idet vitnet ropte samt lyste på begge sider. Vitnet og maskinisten tok plass på flåten, og gikk med denne, da skibet sank, og de ble tatt opp av en kanadisk korvett etter 2 - 3 timers tid. Foruten de to nevnte, hadde telegrafist Morris, kokk Martinsen, matros Rolv Berntsen og matros King vært på flåten.

  ...

  Som 2det vitne fremstod Arne Sunnberg ... 3die styrmann på "BARFONN".

  Vitnet forklarte at han hadde hatt vakt på broen til midnatt, altså da 17. oktober begynte.

  Kursene som styrtes ble gitt av kapteinen, og vitnet ga dem til rormannen. Halvannet minutt etter midnatt, da vitnet skulle avløses, rammet første torpedo "BARFONN". Straks etter eksplosjonen sa vitnet til kapteinen at det antagelig intet annet var å gjøre enn å gå til livbåtene. Vitnet gikk til motorlivbåten, hoppet overbord og ble tatt opp i båten. Da det var for mange i denne skiftet vitnet over i livbåten, og ble derfra tatt ombord på en korvett.