Maritime inquiry 1939 - 1945

The information below regarding ships in the Nortraship fleet is a direct transcript of the original source "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". The informasjon is collected from maritime inquiries held during and right after the war. The information may differ from the other quality assured information in Krigsseilerregisteret.

Date
February 19, 1941
Location
Atlanterhavet
Cause
Torpedert [av tysk ubåt]
Cargo
Ca, 8400 tonn stykkgods
Route
St. Pedro - Bermuda - Liverpool
Crew list
Komplett
Survived
7
Captured
0
Deceased
29 [29]
Missing
0
 • M/S Benjamin Franklin på reise fra Bermuda til Liverpool

  Den 1. februar omtrent kl. 11.45 hev op og gikk ut fra Bermuda bestemt til Liverpool. Lasten ved avgang bestod av ca. 8400 tonn stykkgods. Dypg. F.24' 8" A.26' 6". Fribord begge sider 4' 5".

  Vel ute formet op i convoyen og fortsatte reisen.

  Fra den 1. februar til den 6. februar, stiv kuling med sver krapp sjø.

  Den 10. februar. Stiv kuling med snebyger, utover dagen tiltagende vind og sjø med voldsom setting. Ca. kl. 23.30 måtte legge skibet tvers i sjøen og ga gas full fart for å unngå kollisjon med et annet fartøi som hadde mistet styringen, fikk herunder en del skade ovenbords. Kl. 0.00 den 11. februar holdt unda veret med sakte fart for å undgå at flyvemaskinerne som var plasert på luke 3, 4, og 5 skulde bli ødelakt. På hundevakten tok skibet svere brast over og stor skade blev forårsaket på skib og last.

  Holdt unda veret med sakte fart til middag den 15 februar, da vind og sjø var avtagende og fortsatte da til convoyens møtested, men da convoyen ikke var å finne igjen, fortsattes de oppgitte kurser.

  Fra den 15 februar til den 19 februar. Vekslende verforhold med sne og hagelbyger.

  Den 19. februar. SO frisk bris med høi sjø. Kl. 13.30 GMT fikk se noget om styrbord ca. 8-10 mil av; det var umulig med sikkerhet å si havd det var, men det blev antatt at det var en ubåt.

  Fullt mannskap blev satt ved kanonen og farten forsert til det yderste; gikk zigzag kurser hele dagen. Ca. kl. 17.00 fikk atter se noget om styrbord, men fremdeles for langt borte til å avgjøre hvad det var. Ca. kl. 20.40 GMT fikk se en ubåt tvers om bakbord klos ved, hvorefter den gav hårt bakbord og fyrte av en torpedo som traff i forkant av maskinrummet, alt maskineri stoppet momentant og skibet fikk stor slagside for en kort tid, hvorefter det rettet sig op igjen og sank hurtig. Da ubåten blev opdaget blev der gitt hårt styrbord ror. Ca. 20 min. senere fikk atter en torpedo som rammet i luke nr. 4 om styrbord. I luke 4 var lastet ca. 1700 fater med Acetone, og der fulgte en voldsom eksplosjon, efter eksplosjonen var intet å se til skibet.

  Utover eftermiddagen hadde vind og sjø tiltatt, og ved torpederingen blåste det stiv kuling med sver sjø.

  2 livbåter med tilsammen 24 mann vites med sikkerhet var satt på vannet, og det så ut for at ennu en var låret.

  På grunn av den store sjø og snetykke var det umulig å holde sammen med den andre båten, og ved neste dags frembrud var der intet å se til den.

  Den 20 og 21 februar, SO kuling med sne og hagelbyer, sver sjø. På grund av verforholdene kunde der ikke seiles, så kalesjen ble strukket og alle satt under denne.

  Fra den 22 om morgenen seilet uavbrutt til den 26 kl. 17.00 da H.M.S. "Pimpernil" kom tilstede, og alle man blev tatt ombord.

  Var ombord i "Pimpernil" til den 28 februar kl. 15.00, blev da landet i Liverpool og kjørt til Broadgreen Hospital.

  Georg Gerts, tømmermann

  Konrad Jørgensen, 1. maskinist

  Trygve Berg, 1. styrmann