Maritime inquiry 1939 - 1945

The information below regarding ships in the Nortraship fleet is a direct transcript of the original source "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". The informasjon is collected from maritime inquiries held during and right after the war. The information may differ from the other quality assured information in Krigsseilerregisteret.

Date
December 12, 1942
Location
Algier havn
Cargo
Stykkgods
Crew list
Komplett
Survived
27
Captured
0
Deceased
1 [0]
Missing
0
 • Abstract

  Date
  December 30, 1942
  Location
  Glasgow
  Administrator
  Konsul L. Offerdahl
  Note
  1 ukjent britisk soldat (passasjer) i tillegg til mannskap og britiske kanonerer

  ...

  Framstod skibets fører Paul Moe og fremla en av ham utferdiget rapport ...

  Kapteinen henholdt sig til rapporten og tilføiet at skibets papirer undtagen dekksjournalen, maskinjournalen og noen gamle certifikater ble reddet. De vanlige vakter var utsatt og alt var blendet. Skibet sank på ca. 16 favner vand. "Berto" lå seilklar og var lastet med stykkgods. Bestemmelsesstedet var ukjendt. Kapteinen kjenner ikke navnet på den engelske omkomne soldat, som skulle gå med som passasjer.

  ...

  1ste vidne (Ole Mathias Sivertsen, 1ste styrmann) forklarte at han var bekjennt med kapteinens rapport som han henholdt sig til. Han tilføiet at han lå og sov i sin lugar da torpederingen fandt sted. Han hadde været ute på dekket flere ganger i løpet av natten men opdaget ikke noe mistenkelig. Matros Johannes Hansen hadde vakt på dekket. Vidnet kjente ikke den engelske soldat som omkom.

  ...

  2nnet vidne (Lars Johan Larsen, 1ste maskinist) forklarte at han var bekjennt med innholdet av kapteinens rapport som han henholdt sig til. Han tilføiet at han like før torpederingen fandt sted hadde vært en runde på dekket og talte da med vaktmannen og donkeymannen som hadde vakt i maskinen. Noe mistenkelig kunne ikke opdages; man hørte lyden fra dypvandsbomber som ble sluppet av de patruljerende vaktskib. Vidnet kjennte ikke den omkomne engelske soldat.

  ...

  Fremstod påny kapteinen og oplyste at to livbåter ble overlatt til Nortraships varetekt i Algier. Skibets motorsnekke ble senere funnet med bunnen i veiret. Den blev tatt inn til bryggen i Algier og Nortraship underrettet.