Maritime inquiry 1939 - 1945

The information below regarding ships in the Nortraship fleet is a direct transcript of the original source "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". The informasjon is collected from maritime inquiries held during and right after the war. The information may differ from the other quality assured information in Krigsseilerregisteret.

Date
December 12, 1942
Location
Algier havn
Cargo
Stykkgods
Crew list
Komplett
Survived
27
Captured
0
Deceased
1 [0]
Missing
0
 • RAPPORT

  Jeg undertegnede, fører av s/s "BERTO" av Oslo, avgir følgende rapport om skibets torpedering på Algier red.- Skibet lå til ankers.

  Den 12. desember 1942 kl. 6.15 ca. inntraff en kraftig eksplosjon antagelig torpedo som traff skibet i styrbords side ut for no. 3 luke. Skibet sank i løpet av 4 à 5 minutter. Alle mann befandt sig øieblikkelig på sine respektive plasser til livbåtene som var utsvinget, og blev låret med alle mann ombord, unntatt en engelsk soldat som var med som passasjer. Denne mann tror jeg er omkommet. Man opholdt sig en tid rundt skibet for muligens å finne denne mann, men uten resultat.

  Alle mann blev tatt ombord i en korvett og landsatt i Alger kl. 8.30 samme morgen. Føreren rapporterte selv til stedet myndigheter, og telegram blev øieblikkelig avsendt til The Norwegian Shipping and Trade Mission i London.

  Mannskapet blev ved ankomsten til Alger innlosjert på et engelsk transportskib, og blev sidenhen tatt op til Army Depot og alle mann fikk tlevert de nødvendigste klær. Det er blitt arrangert med avreise til England, muligens idag.

  Nortraships representant kapt. Jahnsen og det norske Konsulat var behjelpelig med arrangementet for folkene.

  Meste parten av skibets papirer blev reddet.

  Alger, den 12. desember 1942

  Paul Moe, fører

  O. Sivertsen, 1ste styrmann

  L. J. Larsen, 1ste maskinist

  sign. uleselig, matros

  Reidar Refsnes, matros