Maritime inquiry 1939 - 1945

The information below regarding ships in the Nortraship fleet is a direct transcript of the original source "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". The informasjon is collected from maritime inquiries held during and right after the war. The information may differ from the other quality assured information in Krigsseilerregisteret.

Date
March 20, 1941
Location
Vest for Azorene
Cause
Kapret av tysk krigsskip, seilt østover av tysk prisemannskap, stanset av engelsk krigsskip, senket av det tyske mannskapet.
Cargo
Ballast
Route
Greenock - Curacao
Crew list
Komplett
Survived
34
Captured
0
Deceased
0 [0]
Missing
0