Maritime inquiry 1939 - 1945

The information below regarding ships in the Nortraship fleet is a direct transcript of the original source "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". The informasjon is collected from maritime inquiries held during and right after the war. The information may differ from the other quality assured information in Krigsseilerregisteret.

Date
December 2, 1943
Location
Bari
Cause
Flyangrep på havnen - flere skip senket [av tyske fly]
Route
Til ankers i havn
Crew list
Komplett
Survived
25
Captured
0
Deceased
5 [5]
Missing
0
 • Abstract

  Date
  December 18, 1943
  Location
  Alger
  Administrator
  Den norske konsul
  Note
  To av de omkomne døde på hospital etter angrepet

  18.12.1943

  ...

  Da hverken kaptein eller offiserer er kommen til Alger kan kun avhøres en matros/skytter, den eneste blandt de overlevende som ankom til Alger fra Italien den 14. desember.

  Fremstod Herman Engelhardt KARLSEN ... han forklarer: s/s "BOLLSTA" lå til ankers på havnen i Bari, da den 2. desember om aftenen kl. 7 1/4 plutselig skytningen begyndte både fra skibene i havnen og fra land, alle gunnere på "BOLLSTA" sprang til kanonene og maskingeværene og begyndte å skyte sperreild. Jeg så ikke de fientlige flyvemaskinene, men hørte duren av dem; jeg antar det var mange av dem, da jeg så flere bomber falle rundt omkring "BOLLSTA" og flere traff skibene ved siden av oss på havnen. Jeg stod ved kanonen og skjøt, da det plutselig blev en stor eksplosjon ombord, antagelig var en bombe gått inn på styrbords skuteside i vannlinjen, hullet var ca. 80 cm. i diameter; "BOLLSTA" fikk slagside til bagbord side og vi satte livbåtene på vannet da skibet begyndte å synke. Flere av mannskapet blev såret under eksplosjonen, vi var 6 mann i styrbords livbåt som fløt på tankene, en gunner ved navn Jacobsen var hårdt såret i det ene ben og andre var lettere gassforgiftet av oljen og bensinen. Da vi kom til kaien blev Jakobsen sendt til hospital og jeg og 2 andre skibskammerater blev sendt op til Royal Navy Club, hvor vi tilbragte natten.

  Da jeg forlot kaien så jeg "BOLLSTA" ligge med forskibet under vann og akterskibet stakk i luften, dette var det siste jeg så til båten; men jeg har hørt siden den stod på bunnen med skorstenen og mastene over vannet. Jeg har ikke sett kapteinen eller offiserene efter jeg forlot båten.- Flere skibe på havnen blev truffet av bombene,og blandt disse hørte jeg det skulde være 2 norske. Efter 2 dagers ophold i Bari blev jeg sendt til Taranto og derfra til Alger.- De andre av besetningen vet jeg ikke hvor befinner sig.- Vidnet har intet videre å forklare.

  13.1.1944

  ... idet 1ste styrmann og 1ste maskinist nu er ankommet til ALGER.

  ...

  Fremstod 1ste vidne 1ste styrmann Paul Martin EKREM .. Vidnet forklarer at den 2. desember 1943 ved kl. 1/2 8 tiden om aftenen begynte skytningen fra land og straks efter gikk flyalarm.- Alle skyttere sprang til kanonene og begynte å skyte. Jeg så at flere båter liggende omkring oss blev truffet og satt i brann.- Efter en stunds forløp blev også "BOLLSTA" truffet av splinter fra en bombe midtskibs på styrbord side, samtidig som en ammunisjonskasse på poppen eksploderte.- Straks efter kom en bombe i luke no 1, som bevirket at alle lukene på fordekket blev blåst op og proviant og annen last fløi i været, - og broen faldt delvis sammen.- S/s "BOLLSTA" begynte å synke forut, og vannet strømmet inn forut.- Jeg hørte senere at det var hull i skibssiden forut om styrbord.- Alle båtene blev satt på vannet, men da de delvis var ødelagt fløt de kun på tankene. Vi fikk de skadede ilann først.- Ved 1/2 10 tiden kom jeg mig selv iland ved å svømme, og s/s "BOLLSTA" lå da med forskibet under vann og akterskibet med propellen høit i været.-

  Efter å ha været på hospitalet i Bari i ca. 14 dager så jeg igjen s/s "BOLLSTA", som da lå på bunnen, kun mastene og en del av skorstenen var synlig.-

  Nogen dager efter blev jeg sendt med fly til Tunis og var 2 dager på hospital der og senere sendt med tog til hospital inærhet av Alger.

  ...

  Fremstod 2det vidne 1ste maskinist Gustav Alfred CLAUSEN ... og forklarer at jeg befandt mig i min lugar om aftenen mellom kl. 7 og 1/2 8 den 2. desember, da jeg hørte det begynne å skyte, uten alarm. Jeg kom mig ut på dekk og så jeg da at det var kastet lysbomber så hele havnen var oplyst. Skytningen var i full gang fra alle skibene i havnen. Flyangrepet varte i ca. 1 time og henimot slutten av angrepet blev "BOLLSTA" truffet av en bombe og så jeg at luke no 2 var blåst op, og toppen av broen styrtet sammen.- Såvidt jeg forstår faldt det to bomber på en gang, den ene traff forut, den andre ved skibssiden på styrbord nærmest midtskibs. S/s "BOLLSTA" betynte nu å synke langsomt med forskibet.- Efter at skibet var truffet var jeg 2 ganger, med ca. 1/2 times mellemrum, nede i maskinrummet for å undersøke om eventuel lekasje i skibssiden, men fandt ingen lekasje men at dørkeplatene lå hulter til bulter, og at damprøret ti lysmaksinen var blitt ødelagt ved eksplosjonen av bomben. Jeg stengte dampventilen til lysmaskinen.

  En stund efter kunne jeg høre vannet strømme med god fart inn i fyrrummet, og skibet fortsatte å synke med forskibet til vannet kom innover fordekket op til midtskibs.- Jeg forlot skibet antageligvis ved 1/2 10 tiden, og s/s "BOLLSTA" lå da med hele forskibet under vann og akterskibet i været. Jeg var såret og blev sendt til hospital.

  ...