Maritime inquiry 1939 - 1945

The information below regarding ships in the Nortraship fleet is a direct transcript of the original source "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". The informasjon is collected from maritime inquiries held during and right after the war. The information may differ from the other quality assured information in Krigsseilerregisteret.

Date
March 9, 1942
Location
23g33m N. og 60g10m W
Cause
Torpedert [av italiensk ubåt]
Cargo
Ballast
Route
Clyde - Baytown, Texas
Crew list
Komplett
Survived
41
Captured
0
Deceased
0 [0]
Missing
0
 • RAPPORT

  ANGÅENDE M/T "CHARLES RACINE"s KRIGSFORLIS I ORDATLANTEREN I MARS MÅNED 1942

  Søndag 22/2-42

  Avgikk i ballast om aftenen fra Clyde i konvoy bestemt til Baytown, Texas. Skipet var vel bemannet og i fuld sjødyktig stand. Alle redningsbåter utsvingt og klar til øieblikkelig bruk.

  Søndag 1/3

  Mottokes signal fra commodore-skipet om å fortsette alene til bestemmelsesstedet. Skipet befandt sig da ca. 2 døgns reise n.o. av Azorene.

  Reisen fortsattes etter rute oppgitt av det Britiske Admiralitet.

  Til forskjellige tider mottokes fra Admiralitetet kursforandringsordrer som alle ble fulgt nøiaktig såsnart de var mottatt.

  Hver aften etter mørkets frembrudd forandredes kursen 20 grader i 2 timer for å undgå mulige forfølgende u-båter.

  Mandag 9de mars

  ca. kl. 11:10 emd., skips tid, ble skipet trurfet av en torpedo. Ogs straks etter av torpedo nr. 2. Der var ved begget treff kraftige eksplosjoner.

  Straks etter den første eksplosjon kom kapteinen på dekk. 3dje styrmann Arnfinn Larsen som hadde vakt på broen meddelte at jernkassen med alle konfidensielle bøker, tabeller etc. var kastet overbord, og at telegrafisten hadde fått oppgitt skipets posisjon og allerede igang med utsendelse av nødsignal. Skipet befandt sig da på 23g33m N. og 60g10m W. Der ble ropt om maskinene kunne gå hvorpå svartes nei. Dieselolje sprutet utover begge maskiner fra dagtankene som var plasert høiere end maskinene. Der var derfor også fare for brand. 2nen maskinist Harald Halvorsen som hadde vakt i maskinen opplyste også at maskinene mistet cirkulasjonsvannet og kjøleoljen. Han meddelte også at vann fosset inn i maskinrummet aktenfra.

  Etter eksplosjon nr. 2 og skipet allikevel lå hjelpeløst og intet kunne sees beordret kapteinen livbåtene sat på vannet for om mulig å undgå tap av menneskeliv.

  En tid etter at båtene kom på vannet ble skipet truffet av ytterligere 2 torpedoer på styrbord side. De føste 2 rammet på bagbord side.

  Livbåtene ble rodd et stykke bort fra skipet og der ble man liggende inntil dagslys. 3 av båtene holdt sammen, men den 4de båt så man intet til i mørket.

  I løpet av natten hørtes ytterlitgere 2 eksplosjoner etterfulgt av flammer.

  Om morgene rodde stilbake igjen, men da intet kunne sees hverken atil skipet eller den 4de livbåt sattes seil og kursen sat mot Porto Rico.

  Torsdag 12th mars

  ved 8-tiden om morgenen ble alle mann fra 3 livbåter, ialt 34 mann, tatt ombord på en amerikansk destroyer "MOFFET" og landsat i San Juan, Porto Rico, fredag 13de mars. Destroyeren søkte etter den 4de livbåt nesten hele torsdagen uten resultat.

  Fra San Juan reistes videre til New York søndag den 22de mars, og ankom til N.Y. 27de mars.

  Lørdag 28/3 fikk kapteinen opplyst av Nortraship at telegram nylig var innløpet om at 7 mann av "Charles Racine"s besetning var ankommet til Trinidad. Dermed er hele besetningen reddet.

  New York, 9de. april 1942

  A. Svendsen

  Kaptein