Maritime inquiry 1939 - 1945

The information below regarding ships in the Nortraship fleet is a direct transcript of the original source "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". The informasjon is collected from maritime inquiries held during and right after the war. The information may differ from the other quality assured information in Krigsseilerregisteret.

Date
September 26, 1943
Location
Middelhavet, ca. 80 miles vest av Bizerta
Cause
Voldsom eksplosjon - årsak ukjent [Torpedert av tysk ubåt]
Cargo
Stykkgods og krigsmateriell (ammunisjon)
Route
New York - Hampton Roads for konvoi - Bizerte, Afrika
Crew list
Komplett
Survived
3
Captured
0
Deceased
47 [47]
Missing
0