Maritime inquiry 1939 - 1945

The information below regarding ships in the Nortraship fleet is a direct transcript of the original source "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". The informasjon is collected from maritime inquiries held during and right after the war. The information may differ from the other quality assured information in Krigsseilerregisteret.

Date
April 6, 1942
Location
16.15 N.Br. og 82.09 Øst Lgd.
Cause
Senket av japanske (?) krigsskip
Cargo
Ballast
Route
Bombay - Calcutta - Madras
Crew list
Komplett
Survived
40
Captured
0
Deceased
0 [0]
Missing
0
 • Journalutdrag over "DAGFRED"s krigsforlis

  Tirsdag den 17/3/42. Da skibet lå tilankers på Bombay havn og ventet på lasteordre, fikk føreren ordre fra charternes agenter at avgå snarest mulig til Calcutta for å laste.

  Lørdag den 21/3. Var skibet silklar og avgikk kl. 1340.

  Onsdag den 25/3/1942. Kl. 0835 ankom Colombo og ankret på ytre havn kl. 1435 fikk man routing instructions sendt ombord fra NCO og kl. 1500 fortsattes reisen.

  Mandag den 30/3/42. Kl. 0850 ankom losstasjonen ved Calcutta hvor man ankret for å avvente nermere ordre.

  Lørdag den 4/4/42. Ved 1030 tiden kom los ombord med ordre at avgå til Madras. Han medbragte også routing instructions fra NCO Calcutta. Man hev straks op ankeret og avgikk styrende efter losens anvisning. Kl. 430 kvitterte losen og reisen fortsattes med full fart, styrende kurser oppgitt av NCO. Man sikk-zakker om dagen.

  Mandag den 6/4/1942. Kl. 0700 passertes Sacramento Fyr tvers av styrbord 10 N.M. av. Det styrtes da rettvisende 229. Kl. 0800 peiltes samme fyr i 002 rettvisende ca. 15 N.M. av. Kl. 0830 opdagedes røk i horisonten på babord side som straks efter viste sig å være to krigsskib. 3. styrmann som hadde vakt på broen varslet øieblikkelig skibets fører og radiotelegrafisten, disse kom straks på broen. Det viste sig nu at krigsskibene sendte ut morsesignaler A.H., som efter internasjonal signalbok betyr: Forlat skibet øieblikkelig. Der blev straks slått klar i maskinen og det norske flagg blev heist. 1. styrmann var også nu kommet på broen og føreren klarla situasjonen, idet han uttalte at dette er sannsynligvis to japanske kryssere, hvis fart kan vere optil 40 knop og vår fart er maksimum 13 1/2 knop, distancen til land er ca. 20 N.M., hvorfor jeg anser det umulig at undslippe og asamtidig også nytte løst at opta kamp med disse. De som var tilstede på broen var enig heri. Kl. 0845 blev maskinerne stoppet samtidig blev det ringt allarm og signal gitt for alle mann at gå i livbåtene. Skibet befandt sig nu ifølge bestikk på 16.15 N.Br. og 82.09 Øst Lgd.

  Utsettning avbåtene og bemanning av disse foregikk kvikkt og i god orden. Kl. 0855 da livbåtene befandt sig ca. 200 meter aktenfor "Dagfred" blev første skudd skudt fra en av krysserne. Begge kryssere åpnet nu ild og der blev skudt tilsammen ca. 12 til 15 skudd og kl. 0907 såes "Dagfred" at synbke, den var da innhyllet i tykk sort røk.

  Under senkning av skibet kom det tre aeroplaner tilstede, hvorav de to beskjøtlivbåtene med maskingeverer fra ca. 20 meters høide. Herunder blev fire mann i 3. styrmanns båt truffet, nemlig 3. maskinist Andersen, som fikk en kule gjennem høire fot, motormann Meland, en kule gjennem venstre lår, matros King fikk to fingre avskudt på høire hånd, hog matros Nilsen et strifskudd på høire skulder,samt blev det skudt flere hull i livbåten. Alle tre livbåter rodde nu mot nermeste land. Førerens og 1. styrmanns båt landet samtidig ved 1630 tiden og 3. styrmanns båt landet ved 1730 tiden litt nordenfor. De fire sårede blev ved hjelp av folk fra land båret til nermeste hospital, hvor de ankom ved midnattstid og blev forbunden av lege. De øvrige mannskaper blev gitt husly og mat av folk i landsbyen. Man blev nu av stedets politimyndigheter fortalt at nermeste telefonstasjon og jernbanestasjon var i Rajahmundry, hvorfor man neste morgen den 7/4 begav sig dit. Reisen foregikk delvis ved at gå og delvis ved at kjøre buss og ankom man der den 8/4 om aftenen.

  Torsdag den 9/4/1942. Ved 1030 tiden fikk føreren forbindelse medden norske konsul i Bombay og blev det bestemt, at alle mann skulde reise dit. Samme aften reiste alle mann med tog, med undtagelse av motormann Meland som var for syk til å foreta den lange togreise og blev derfor liggende igjen på hospital i Rajahmundry, og 2. styrmann som hadde meget såre føtter, blev også igjen for å være Meland behjelpelig.

  Lørdag den 11/4/1942. Ved 1800 tiden ankom man Bombay, hvor den norske konsul og kaptein Davidson fra Nortraship mottok oss og anviste oss logi.

  Skibet hadde da det blev senket ca. 900 tonn diesel olje, ca. 30 tonn smøreolje ombord, samt proviant for ca. kr. 12500,-. Likeledes fandtes der ombord det almindelige kvantum av dekks- og maskinrekvisita samt reservedele etc. Skibet hadde ingen last inne da det blev senket.

  Det bemerkes at alle ovennevnte tider er Indian Standr Time.

  Bombay den 15/4/1942

  P. ASLAKSRUD, Maskinass.

  A. RANHEIMSETER, 3. styrmann

  A. BJØRNELIG, 1. styrmann

  A. ANDREASSEN, fører