Maritime inquiry 1939 - 1945

The information below regarding ships in the Nortraship fleet is a direct transcript of the original source "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". The informasjon is collected from maritime inquiries held during and right after the war. The information may differ from the other quality assured information in Krigsseilerregisteret.

Date
June 28, 1943
Location
Muscat Cove
Cause
Torpedert eller minesprengt [av japansk ubåt]
Route
Abadan - Karachi
Crew list
Delvis
Survived
48
Captured
0
Deceased
10 [15]
Missing
0
 • UTDRAG FRA JOURNALEN

  Mandag 28. juni, 1943.

  Kl. 0225 ankret på Muscat Havn med B.B. anker 45 favner på dekk. Q.M. ankervakt for natten.

  Kl. 0600 kom agent og doktor ombord. Mannskapet gjorde klart til lossing og lasting. Daglig rengjøring. Kl. 0800 kom cooliene ombord og en lekter til No. 3 for å ta iland tre tonn last. Kl. 0850 skibstid og 0805 Muscat-tid blev skibet truffet av en torpedo eller sprengt av en mine mellem luke 3 og 4 på St.B. side. Akterskibet sank på noen sekunder. Aktermast og bommene akter blåste vekk. De fleste av folkene var kommet i sjøen og blev pikket op av skibet båter og båter fra land. Det viste sig at 14 mann av skibets besetning blev drept av explosjonen og ca. 30 arbeidere fra land. 4 av mannskapet blev bragt på hospitalet, derav 2 som man måtte amputere ene foten. Da skibet blev stående delvis over vannet, var der god anledning å bjerge endel og alt blev gjort for å bjerge så meget som mulig. Der blev arrangert med innkvartering hos den engelsek konsul, R.A.F. og Grey Mackenzie. Kl. 2206 skibstid og 2120 Muscat-tid var No. 1 og 2 rum full i vann og forskibet sank. Bare bro- og båtdekk var nu over vannet. Den engelske konsul arrangerte med og satte soldatvakt ombord.

  Tirsdag 29. juni 1943.

  Besøkte de sårede på hospitalet. Tok nøiaktig posisjon av varket som viste sig å ligge i Medet retning 2.8 kabellengder fra nærmeste med, med baugen i 317g. Loddskudd blev tatt i gapet, minste loddskudd 6 fot. Om eftermiddagen kom H.B.M. minefeier "Atmosphere" for å ta endel av de overlevede.

  Onsdag 30. juni 1943.

  Besøkte de sårede på hospitalet. Fikk ordre å gjøre oss klar til å gå ombord i minefeieren som skulde ta oss til K. Kuwai. 17 av besetningen, derav 6 officerer og begge kannonererne blev tatt ombord og avg. fra Muscat kl. 1100. Kapteinen og 1. mask. sammen med resten av besetningen blev igjen i Muscat for å vente på neste båt.

  Torsdag 1. juli 1943.

  Ankom K. Kuwai kl. 1230, blev skiftet over i en hollandsk båt som skulde ta oss videre til Casab Bay. Avg. K. Kuwai kl. 1500. Ank. Casab Bay kl. 1600. 1. styrm. gikk ombord i H.M.S. "ADRIA" for å høre hvor vi skulde plasseres. Der blev arrangert plass for 6 officerer og 9 indere ombord i m/s "TOSARI" mens kanonererne og all ammunisjon og maskingeværene blev tatt ombord i H.M.S. "ADRIA" . Avventet kapteinen og den resterende besetnings ankomst.

  H. Hansen, 1. styrmann

  T. Magdahl, 2. styrmann

  Carl Johansen, 1ste maskinist

  A. Grønneberg, maskinassisten

  A. Buhre, fører