Maritime inquiry 1939 - 1945

The information below regarding ships in the Nortraship fleet is a direct transcript of the original source "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". The informasjon is collected from maritime inquiries held during and right after the war. The information may differ from the other quality assured information in Krigsseilerregisteret.

Date
May 7, 1941
Location
Atlanterhavet, 61.25 N. 24.18 W.
Cause
Torpedert [av tysk ubåt]
Cargo
Naftalin i sekker, crysilic acid i tønner, stykkgods, 16 fly i kasser
Route
Liverpool - Halifax
Crew list
Komplett
Survived
40
Captured
0
Deceased
0 [0]
Missing
0
 • Abstract

  Date
  May 22, 1941
  Location
  Glasgow
  Administrator
  Konsul L. Offerdahl

  ...

  Fremstod skibets fører, Olav Østervold, som fremla en skriftlig rapport om hendelsen, utarbeidet av ham ...

  Kapteinen henviste til sin rapport som bevis, og tilføiet at skibet var utstyret med 6 maskinkanner, som var plaseret: 3 på broen, 2 på båtdekket og en på poopen. Av skibets papirer ble Det norske målebrev, Fartssertifikat, Radio sikkerhets-certifikat, Lastelinje-certifikat, og Nasjonalitetsbevis bjerget. *videre ble noen av mannskapets kontrakt samt offiserenes certifikater bjerget. De hemmelige konvoiinstruksjoner lå i en seildukspose med 12 kilos belastning som ble kastet overbord straks etter torpederingen. Skibets dekk- og maksinjournaler gikk tapt. - De overnevnte bjergete papirer ble overleveret til konsulatet.

  ...

  Fremstod 1ste vitne ( Gerhard Ingebriktsen, maskinmseter) som forklarte at han var på bakdørken i maskinrummet i det øieblikk da torpederingen fant sted. Der hørtes ett smell og var en voldsom rystelse og maskinen begynte å jage. Vitnet lukket straks hoved dampventilen og gikk derpå til livbåten. Han forsøkte senre å gå ned i maskinrummet for å stoppe pumpene, men rummet var fullt av røk og gass.

  ...

  Fremstod 2det vitne (Samuel Stensen, matros), som forklarte at han var på vakt på broen i det øieblikk da torpederingen fant sted. Han hadde vært på vakt ett par timers tid, og hadde i den tiden intet mistenkelig sett. Han merket plutselig en rystelse i skibet, men kunne ikke se noen torpedo. Da han fikk se røk og flammer akterut forstod han at skibet var truffet av en torpedo. Sammen med rormannen løp han da til livbåten.

  ...

  Kapteinens rapport ble der etter opplest for vitnene som ingenting hadde å bemerke til denne.

  3. styrmann Arthur Norbeck Larsen var blitt innkalt som vitne, men møtte ikke frem. Man kom i forbinnelse med ham pr. telefon kl. 11 fm., og han forklarte da at han ikke var blitt vekket, og at det var grunnen til hans fravær. Rettens formann anså det unødvendig å vente på ham.

  ...