Maritime inquiry 1939 - 1945

The information below regarding ships in the Nortraship fleet is a direct transcript of the original source "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". The informasjon is collected from maritime inquiries held during and right after the war. The information may differ from the other quality assured information in Krigsseilerregisteret.

Date
September 5, 1941
Location
Ca. 61 gr. Nord og 30 gr. Vest
Cause
Torpedert, deretter beskutt av ubåt [av tysk ubåt]
Cargo
Trelast
Route
St. Johns, Newfoundland - U.K.
Crew list
Komplett
Survived
23
Captured
0
Deceased
0 [0]
Missing
0
 • Abstract

  Date
  October 1, 1941
  Location
  Glasgow
  Administrator
  Konsul L. Offerdahl

  ...

  Fremstod så skibets fører Finn Wetteland og fremla et utdrag etter hukommelsen av d/s "Einvik's" dagbok ...

  Kapteinen henholdt seg til utdraget som sin forklaring og tilføiet at der var berammet sjøforklaring i Reykjavik den 22. September d.å., men samme dags formiddag blev medelelse gitt fra det Norske marinekontor at besettningen skulle reise om ettermiddagen til England med d/s "Bergensfjord".

  Blandt de som var igjen på Island var vakthavende maskinist Reidar Torjussen, og rormann Jon Fossheim. Utkiksmann Alfred Beams er reist til Plymouth. Vakthavende fyrbøter J. Bobb er reist til Liverpool og vakthavende lemper Adolphe Renaut er reist til London. Kapteinen forklarte at skipet var fullt bemannet, en mann mer enn bemaningskalaen (1 lemper). Livbåter og redningsmateriell var i forskriftsmessig stand. Ombord hadde man et maskingevær og en Tommy-gun.

  Lasten bestod av 534 favner pitprobs under dekk samt 102 standard trelast på dekk. Samtlige skibets papirer undtagen kontoboken for mannskapets lønninger gikk tapt. Posen med de hemmelige konvoi-innstrukser fikk kapteinen kastet overbord. Etter at torpedoen hadde rammet skibet blev det ikke skutt på skibet før mannskapet var kommet i livbåtene. De tre fyrbøterne som mistenkes for sabotasje blev av kapteinen anmeldt til det britiske generalkonsulat i Reykjavik.

  ...

  Fremstod: 1ste vidne Eugen Alstrup Kvalheim ... 1ste styrmann på "Einvik" ... Han kjenner innholdet i journalutdraget og henholder seg til dette som sin forklaring.

  Vidnet tilføier at han hadde vakt på broen fra kl. 0 til kl. 3.15 da torpederingen fandt sted. Han hadde i denne tid ikke oppdaget noe mistenkelig inntil han så en mørk gjenstand ca. 5 streker om babord baug. Hans første tanke var at det var en livbåt, men fryktet samtidig for at det kunne være en U-båt.

  ...

  Fremstod: 2det vidne Olaf Kristiansen ... 2nen maskinist på "Einvik"... Vidnet hadde frivakt da torpederingen fandt sted. Angående fyrbøterne på skibet uttalere han at de holdt dårlig steam, men da kapteinen hadde vært å snakket med dem og forklart at skibet ikke under nogen omstendighet ville gå tilbake til st. John's Newfoundland, blev de litt bedre. Det var mangel på vilje hos fyrbøterne når arbeidet gikk så dårlig. Vidnet hadde selv flere ganger strammet op fyrbøterne, som bare svarte at de gjorde sitt beste. Damptrykket var gjennomsnittlig 110 til 140 lbs. Det normale skulle være 175 til 180.

  ...