Maritime inquiry 1939 - 1945

The information below regarding ships in the Nortraship fleet is a direct transcript of the original source "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". The informasjon is collected from maritime inquiries held during and right after the war. The information may differ from the other quality assured information in Krigsseilerregisteret.

Date
April 6, 1942
Location
Bengalbukta, 35 miles øst for Cuttack
Cause
Senket av japanske krigsskip
Route
Calcutta - Colombo
Crew list
Komplett
Survived
29
Captured
0
Deceased
1 [1]
Missing
0
 • Reisebeskrivelse efter siste reise, da alle skipspapirer og dagbøker gikk tapt.

  Fredag den 3dje april 1942. Avgikk fra Madras kl. 19.00, bestemt for Calcutta. Losen kvittertes utenfor moloen og reisen påbegyntes. Følgende kurser blev opgitt fra Naval Control Office blev nøiaktig holdt.

  Ved avgang var skibet i almindelig god sjødyktig stand, og godt utstyrt for reisen. Dypgående ved avgang var ca. 24'00"F og 24'00"A.

  Alle livbåter blev svinget ut og gjordt klar til øieblikkelig bruk.

  Av forsvarsmidler hadde skibet ombord følgende: 1 stk. 3" kanon plasert akter, to maskingeverer på broen; samt to almindelige gevere. Reisen forløp normalt med utkikk i tønnen samt fra broen.

  Mandag den 6te april 1942. Kl. 6.00 morgen blev kapteinen purret av 1ste styrmannen, som varskodde at tre marinefartøier kom opp om S.B. Kapteinen gikk straks opp på broen. Ett av fartøiene signaliserte og spurte om skibets navn. Kapteinen trodde at førtøiene var engelske og gav navnet.

  I samme øieblikk åpnet ett av fartøiene ild og vi slog stopp i maskinen. Første skudd blev avfyrt på ca. 6 n.mil avstand.

  Mannskapet sprang straks til livbåtene. B.bord livbåt, St.bord livbåt og giggen blev satt på vannet og mannskapet rodde bort fra skibet, der allerede var satt i brand.

  Under låring av båtene exploderte granater over alt på skibet. Følgende mannskaper blev såret av granatsplinter: 1ste styrmann Paul Akersborg, 3dje styrmann Gunnar Schwanborg samt Stuert Haakon Williksen. Efter at mannskapet var kommet i livbåtene blev kursen satt mot land.

  Tirsdag den 7de april 1942. Kl. 8.00 landet begge livbåtene syd av False Point. Her blev førstehjelp tilstillet de sårede.

  Ved optelling av mannskapet viste det sig at lettmatros Torbjørn Svendsen savnedes.

  Følgende sårede blev brakt til hospital i Cuttack, og de øvrige mannskaper blev innkvartert i Cuttack College.

  Onsdag den 8de april 1942. Blev mannskapet sendt til Calcutta. Ved ankomst hertil blev mannskapet møtt av agentene Messrs. Burma Shell som anviste opholdssted. Herverende kgl. Norske General-konsulat blev underrettet om det passerte.

  Calcutta, den 15de april 1942.

  Ø. Walseth, 2. styrmann

  A. Hovelsørd, Fører