Maritime inquiry 1939 - 1945

The information below regarding ships in the Nortraship fleet is a direct transcript of the original source "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". The informasjon is collected from maritime inquiries held during and right after the war. The information may differ from the other quality assured information in Krigsseilerregisteret.

Date
April 11, 1943
Location
Utenfor Littlehampton
Cause
Mine
Route
New Haven - Cowes
Crew list
Komplett
Survived
11
Captured
0
Deceased
4 [9]
Missing
4
 • Abstract

  Date
  April 19, 1943
  Location
  London
  Administrator
  Generalkonsul Conradi

  ...

  Fremstod som 1 vidne Laurentz Nilsen ... matros ombord i D/S "Frode" ...

  Vidnet fremla en av ham selv, matros Knut Olsen og fyrbøter Andreas Vetland underskrevet kort fremstilling av ulykken. ...

  Forklaringen blev oplest for vidnet, som henholder sig til samme og videre forklarer at han da eksplosjonen inntraff hadde frivakt og lå tilkøis. Han løp straks ut på dekket, men gikk straks tilbake for å finne et livbelte, men alt var slått hulter til bulter, så det var uråd å finne et belte i farten. Han gikk så midtskibs op i styrehuset og fikk tak i livbelte der. Rormannen, Edvard Camyen Carlsen, lå i døren til styrehuset. Han var død. Hans lik blev senere tatt op av vannet. Vidnet hoppet så sammen med stuert Arnt Johansen ut i vannet og kom op på en av flåtene. Vidnet skadet sin fot da han løp forifra - midtskibs. Han må ha tråd på noe skarpt. Såret blev sydd sammen da han kom iland. V. og stuerten blev tatt op av en kanonbåt (fransk).

  V. er ikke i tvil om at det må ha vært en mine skibet støtte på.

  Alle skibets redningsapparater var i god orden.

  ...

  Fremstod 2det vidne, Knut Olsen ... matros på d/s "Frode". ... Den fremlagte forklaring blev oplest for vidnet, som henholder sig til den. Han hadde frivakt da eksplosjonen fandt sted og lå tilkøis. Da eksplosjonen inntraff ramlet alt i lugaren ned. Han sprang straks ut på dekk sammen med forrige vidne. Flere av mannskapet var da iferd med å hoppe overbord. Vidnet fikk tak i en luke, kastet den i sjøen og hoppet efter. Skibet gikk da fort ned. V. kom ikke op på nogen av flåtene, men lå og holdt sig i luken, inntil han blev tatt ombord i kanonbåten. Redningsmaterialet ombord var i god orden.

  ...

  Fremstod 3dje vidne Andreas Vetland ... fyrbøter ombord på D/S "Frode".

  ... Den av de to foregående vidner og ham selv avgitte skriftlige forklaring blev oplest for vidnet som vedtok samme. Han forklarer videre at han hadde frivakt og lå tilkøis da eksplosjonen inntraff. Alt ramlet da ned i lugaren og v. kom sig fort ut på dekk. Han sprang midtskibs, og kom hurtig ut i vannet, hvor han fikk tak i to luker som han holdt sig til inntil han blev tatt op av kanonbåten.

  ...