Maritime inquiry 1939 - 1945

The information below regarding ships in the Nortraship fleet is a direct transcript of the original source "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". The informasjon is collected from maritime inquiries held during and right after the war. The information may differ from the other quality assured information in Krigsseilerregisteret.

Date
June 29, 1942
Cause
Torpedert [av japansk ubåt]
Cargo
Saltballast
Route
Aden - Lourenco Marques
Crew list
Komplett
Survived
39
Captured
0
Deceased
13 [13]
Missing
0
 • Rapport om d/s "Govikens" torpedering den 29. juni 1942

  Onsdag 17 Juni.

  Kl. 8.30 avgikk D/S "Goviken" fra Aden med 750 tonn saltballast bestemt for Lourenco Marques.

  Mandag 29. juni.

  Kl. 22.00, vind syd 4-5, siktbarhet 8, klart månelys, skibet blendet med slukte lanterner, utkikk på bakk og på poop. På broen var fører og 3dje styrmann.- Plutselig hørtes en kraftig eksplosjon aktenfra og en voldsom rystning gikk gjennem hele skibet, kastet alt løst omkring. På styrbord side av poopen såes en hel fontene av røk og vand, og da fontenen faldt sammen var den utsvingte nr. 3 livbåt forsvunnet.- En torpedo hadde truffet skibet, antagelig i akterpigg ballasttank og skadet kollisjonsskotet da vandet såes å stige i akterrummet. Propellen ble høist sannsynlig blåst bort, da maskinen løp til og ble øieblikkelig stoppet. - Intet tegn til noget fartøi.-

  Båtsignal ble øieblikkelig gitt med dampfløiten, og nødsignal sent over radio.

  Nr. 1 og nr. 2 livbåter ble satt på vannet.- I nr. 1 båt gikk 26 kinesere, 3 engelske kanonerer samt 2nen styrmann og kastet loss. I nr. 3 båt, til luvart, gikk 2 kinesere og 3dje styrmann da fanglinen plutselig brakk og båten drev akterover efterlatende 20 mann ombord.

  Da båtene hadde drevet klar av akterenden skiftet 2 mann fra nr. 1 båt over til nr. 20 båt som de rodde opp mot le siden, hvor 3dje maskinisten hoppet i vannet og svømte ombord i livbåten. Plutselig kom en annen torpedo fra styrbord og passerte nr. 2 båt og akterenden på en 10 meters avstann og eksploderte ca 100 meter fra bagbord låring. -

  Nr. 2 båt drev derefter lengere og lengere bort fra skibet, og snart var begge livbåter ute av syne. - Ordre ble gitt til å sette ut lettbåten samt den lille motorbåt.- I lettbåten gikk 10 kinesere og i motorbåten gikk 5 kinesere, 1ste og 2nen maskinist, 1ste styrmann samt føreren. -

  Da motorbåten hadde drevet klar av skipssiden gikk den plutselig rundt på grunn av den høie sjø og inntagning av vann, hvorefter folkene fløt på sine livbelter. -

  Omkring kl. 22.20 eller 22.30 løftet "Goviken" forskibet fra broen og forover klar av vannet og forsvandt på et øieblikk.

  Alle skibets papirer, officerers og mannskaps certifikater, pass og alle eiendeler gikk tapt ved og efter senkningen.

  Kort tid efter at motorbåten hadde kapseiset såes 1ste maskinist I. Olsen å ligge med ansiktet i vannet, han ble snudd rundt men intet livstegn kunne sees. Senere på natten taptes 1ste styrmann O. Gjertsen av syne.- Det ble hele natten holdt skarp utkikk efter flåtene og vrakgods, men intet uten brendselsolje kunne opdages, ei heller såes noe tegn til livbåtene.-

  TIRSDAG 30 JUNI.

  Ved dagslys taltes 8 mann svømmende rundt motorbåten som lå helt nedsunket. I nattens løp hadde en mann fra lettbåten slått følge. Omtrent ved middagstider ga 2 kinesere opp på grunn av utmattelse og druknet.

  Omtrent ved 15-16 tiden såes et fartøi med kurs mot vår posisjon, og da det var på 200-300 meters avstann og nesten hadde passert ropte vi alle gjenværende i kor hvilket ble hørt ombord og vi ble opdaget.

  Kl. 16 stoppet m/s "Eknaren" av Gøteborg, satte ut båt og tok opp 4 kinesere, 2nen maskinisten samt føreren, alle mer eller mindre utmattet efter 18 timers ophold i vannet.- Horisonten rundt ble undersøkt gjennem kikkert fra broen, men intet flytende kunne opdages.

  TIRSDAG 7 JULI

  Kl. 9.00 ankom S/S "Dundrum Castle" til Durban og landsatte føreren og 2 kinesere efter at samtlige først var blitt tatt opp av S/S "Mundra" efter at "Eknaren" ble senket den 1ste juli, og derefter da "Mundra" led samme skjebne den 6te juli.

  _______

  Efter "EKNAREN's" senkning ble 2nen maskinisten landsatt fra nr. 2 båt på Mozambiquekysten og kom til Durban den 11te juli.

  Efter "MUNRA's" senkning ble 2 kinesere landsatt i Durban den 8 juli efter å være blitt tatt opp fra en livbåt av en norsk hvalbåt.

  TORSDAG 9 JULI.

  Kl. 17.30 ankom S/S "ROCKLEY" til Cape Town og landsatte 3dje styrmann , 3dje maskinist, 1 engelsk kanoner samt 3 kinesere som ble tatt opp av nr. 2 livbåt den 30. juni ved 10 tiden om formiddagen.

  FREDAG 10. JULI.

  Kl. 17.00 ankom S/S "PHEMIUS" til Cape Town og landsatte 2nen styrmann, 2 engelske kanonerer samt 25 kinesere som den 1ste juli kl. 17.00 ble tatt opp fra nr. 1 livbåt.

  ______

  Av skibets 53 manns besetning må følgende ansees å være omkommet:

  1ste styrmann Ole Gjertsen

  1ste maskinist Isak Olsen

  Chief Cook Lam Kam Chuen

  Carpenter Lam Hong Poo

  Fireman Wong Yu Song

  Fireman Wong Ah Ying

  Fireman Sang Chin Mei

  Fireman Chan Ah Fong

  Fireman Kwong Foo Sze

  Fireman Chu Foo Ching

  Fireman/Cook Yo Ah Foo

  Fireman/Cook Wong Ah Chong

  De overnnevnte savnede kinesiske mannskaper mønstret på i Hongkong den 18 januar 1941, og ble levert av skipshandler A. Kwai & Co.

  Cape Town, 5 august 1942

  Georg Heldal

  Fører ex D/S "Goviken"