Maritime inquiry 1939 - 1945

The information below regarding ships in the Nortraship fleet is a direct transcript of the original source "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". The informasjon is collected from maritime inquiries held during and right after the war. The information may differ from the other quality assured information in Krigsseilerregisteret.

Date
May 11, 1943
Location
Nord-Atlanteren, 9 dager ut fra Halifax
Cause
Torpedert [av tysk ubåt]
Cargo
Stål, tømmer
Route
Halifax - Ipswich
Crew list
Komplett
Survived
36
Captured
0
Deceased
0 [0]
Missing
0
 • Abstract

  Date
  June 1, 1943
  Location
  Glasgow
  Administrator
  Konsul L. Offerdahl

  ...

  1. vidne (Fredrik Flock, 1. styrmann) fremla en av ham utferdiget rapport om krigsforliset ...

  Vidnet henholdt seg til rapporten som sin vidneforklaring og forklarte at rapporten var forelagt skipets fører til godkjennelse. Kapteinen ligger på hospital hvor han antagelig vil bli liggende i 6 uker.

  Vidnet forklarte at "GRADO" var fullt bemannet og helt sjødyktig stand med livbåter og redningsmateriell i top-top orden. Da torpederingen fant sted var vidnet på øverste bro sammen med lettmatros Laurence Garriock. Det blev straks åpnet ild fra Orlikon skytset. Periskpoet forsvandt og umiddelbart derefter kom torpedoen. I torpederingsøieblikket var kapteinen og 2. styrmannen på broen. Rormannen var i styrhuset. Skipets papirer med undtagelse av regnskapene gikk tapt. De hemmelige konvoiinstrukser lå i kartrummet og gikk ned med skipet. Vidnet fikk dradd og delvis båret kapteinen som var hårdt skadet ned på broen til livbåten. De 3 livbåter blev samtlige efterlatt drivende da mannskapet blev tatt op i rescuebåten og de to trålere.

  ...

  2. vidne (Harald Sivertsen, 2 styrmann) henholdt sig til rapproten som sin vidneforklaring og tilføiet at han hadde vakt på broen fra kl. 12 til kl. 16 og torpederingen fant sted kl. 16.07. Like før så vidnet at båten forenom ble torpedert, og umiddlerbart deretter fikk "GRADO" en torpedo. Da den første båt blev torpedert ringte vidnet på alarmklokken. Vidnet sprang straks ned for å hente sine papirer og deretter sørget han for at livbåten ble satt ut og likeledes styrbords motorbåt.

  3. vidne (Ferdinand Gulbraar, 2. maskinist) var bekjennet med rapporten som han intet hadde å bemerke til. Han tilføyet at han hadde vært i maskinen fra kl. 16. Da torpedoen kom stengte han straks av maksinen som hele reisen hadde virket normalt. Han sprang straks op til livbåten. "GRADO" hadde da begynt å helle med forskipet nedover.

  ...