Maritime inquiry 1939 - 1945

The information below regarding ships in the Nortraship fleet is a direct transcript of the original source "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". The informasjon is collected from maritime inquiries held during and right after the war. The information may differ from the other quality assured information in Krigsseilerregisteret.

Date
April 11, 1942
Location
N 22.45, W. 57.13
Cause
Torpedert [av tysk ubåt]
Cargo
Stykkgods
Route
Barnebe Island, Santos - New York
Crew list
Komplett
Survived
36
Captured
0
Deceased
0 [0]
Missing
0
 • JOURNALUTDRAG

  Søndag den 29. mars 1942. Kl. 09.20 avgikk M/S "Grenanger" Barnebe Isl., Santos med los ombord, bestemt til New York. Skibet var lastet til tropemerket og lasten bestod av General Cargo. Skibet var i enhver henseende sjødyktig og skikket for den forestående reise. Kl. 10.25 kvitterte losen og reisen fortsatte styrende kurser oppgitt av The British Naval Superwiser. Fra 10 grader syd bredde styrtes sikksakk kurser døgnet rundt med konstant utkikk fra bro, utkikstønne og kanonplattform. Efter at Cape San Roque var passert gikk skibet mørklagt.

  Lørdag den 11. april. Kl. 13.10 blev skibet truffet av en torpedo på styrbord side mellem luke No. 2 og 3. Alarmsignal for bemanning av kanon og båter blev iøieblikkelig gitt. Eksplosjonen var så voldsom og vannmassene som blev slynget op fylte dekkene på styrbord samt alle lugarer, båtdekk, styrehus, maskingeværstativ og vannet fosset ned i maskinrummet igjennem skylightet. Alt redningsmateriel på styrbord blev ødelagt. I maskinen slo lyset, pumpene og 1 hjelpemotor ut, likeledes stoppet hovedmotoren momentant. Skibet fikk svær slagside og man gikk igang med å sette b.b. livbåt samt motorlivbåten på vannet og løsnet begge flåter på akterdekket.

  Alle hemmelige papierer blev av kapteinen anbragt i den foreskrevne pose og kastet overbord. Den sank øieblikkelig. Kartet som skulde anbringes i livbåten falt på sjøen og gikk tapt. I mellomtiden var undervannsbåten kommet til overflatet og bemannet sine kanoner ca. 45 grader forenfor tvers om styrbord og utenfor skbiskanonens rekkevidde. Alle mann blev derfor ordret i båtene. Kaptein og 2. styrmann's telegrafisten forlot skibet som de siste. Det lyktes 2. styrmann Langeland å sende ut følgende meddelelse: SOS de LFKY (repetert 3 ganger) torpedoed position at noon NX22Y N. 22.45 W. 57.13 (repetert 1 gang). Under telegraferingen hadde undervannsbåten åpnet ild og beskjøt broen. Efter at telegrammet var sendt løp han til motorlivbåten som var utstyrt med radio. Denne var imidlertid drevet av et stykke for å komme klar granatsplintene som nu regnet rundt begge båter. Han hoppet i sjøen og svømte mot båten samtidig som denne gikk ham imøte. Ved undersøkelse viste det sig at alle mann var reddet og med undtagelse av endel hudavskrapninger var ingen kommet til skade. Begge båter kom sig hurtigst mulig vekk fra granatregnet. Ialt avfyrte undervannsbåten 25-30 skudd. Skibet kom ibrand og kl. 13.48 sank hun med baugen først. Fikk motoren igang og med sleper til livbåten sattes kurs SW for De vestindiske øer. Vinden var SO løi med moderat dønning. Der blev straks ordnet med rasjonering av vann og proviant. Ved mørkets frembrudd blev motoren stoppet, seil satt på livbåten og motorbåten tatt på slep.

  Søndag den 12. april. SO løi vind, klart. For å spare bensin blev der rigget op seil på begge motorbåtens radiomaster og båtene seilte uavhengig av hverandre. Hver gang motorbåten sakket ut av syne akter blev motoren startet for å komme op igjen på høide med livbåten. Styrte SW efter kompasset som ved observasjon av Polaris viste sig å ha 5 grader øst deviasjon. K. 15.30 opdaget et dampskib i sydlig retning og styrte for dette. Mannskapet på motorbåten blev tatt op hvorefter den styrte for livbåten. Det viste sig å være det Engelske S/S "Almenara", Kaptein E. Shaw. Kapteinen tilbød sig å ta samtlige ombord og deviere for Bermuda. "Almara" viste sig å være en gammel ca. 5000 tons lastebåt med 31 manns besetning, toppfart 7 1/2 mil og dårlig utstyrt med redningsmateriel. Efter avstemning besluttet man sig til å fortsette i livbåtene. Kaptein E. Shaw utstyrte livbåten med kart med skibets daværende posisjon utsatt, 15 gall. vann, 1 fl. limejuice samt cigaretter. Fant igjen motorbåten og bemannet denne med 11 mann, fortsatte under seil slepende motorlivbåten, med kurs for kurs for Sombrero Isl. SW t W med 1 streks drift for vind og strøm.

  Mandag den 13. april. Delvis stille og lett variabel vind. Motorbåten var igang 09.20 til 16.00 slepende livbåten. Da man kun hadde bensin igjen for et par timer besluttet man sig til å fortsette reisen under seil, slepende motorlivbåten.

  Tirsdag den 14. april. OSO løi vind kurs som foregående dag. Beregnet posisjon middag N. 21.01 W. 59.30 distance igjen til Sombrero 245 n.m.

  Onsdag den 15. april. Klart stille senere lett NO bris. Kurs somforegående dag.

  Torsdag den 16. april. Løi NO bris, kurs som foregående dag. Kl.10.00 fikk en kortvarig men kraftig regnbyge og lykkedes det ved hjelp av seilene å fylle så meget regnvann at vannkaggene blev fulle. Ekstra vannrasjoner blev utdelt til alle mann samt kokte 1/3 kopp sjokolade til hver.

  Fredag den 17. april. Sterk ONO bris, tung sjø og dønning, kurs som foregående dag. Kl. 22.30 observerte kastet av et fyr forut os. 1 strek på styrbord baug. Styrte for dette da man antok at det var Sombrero Isl.

  Lørdag den 18. april. Frisk OSO bris høi sjø og dønning. Kl. 08.10 gikk opunder Sombrero Isl. og fant landingsplass på vestsiden. Blev meget venlig mottatt av fyrbetjeningen som bestod av 5 negrer. De ga oss isvann og kjeks samt kokte te til alle mann. Likeledes tilbød de oss å overnatte i fyrvokterboligen. Efter avstemning blev det besluttet å fortsette til San Thomas. Efter å ha anmodet fyrbetjeningen å rapportere ved hjelp av signalflagg patruljerende fly om vår stilling gikk vi atter i båtene. Fikk overlatt av fyrbetjeningen 15 gall parafin, 20 gall. vann og 1 fl. Grapefruitjuice. Kl. 11.00 fortsattes reisen. Idet vi la ut fra land passerte et fly uten å observere båtene. Satte motoren igang og med sleper til livbåten og alle seil oppe. Ca. kl. 13.00 passerte atter et fly over uten å oppdage livbåtene. Kl. 17.30 blev båten observert av patruljefly som raporterte oss til San Thomas. Straks etter stoppet motoren da den ikke vilde gå på parafin. Skiftet sleperen og fortsatte under seil slepende motorbåten. Litt senere kom 2 fly ut og begynte å cirkle rundt båten. Et av flyene gikk kl. 18.00 kloss ned til livbåten og slapp ned et lommetørklæ, som Kanoner Altman hoppet på sjøen efter. Det viste sig å være en skriftlig meddelelse fra flyveren at han vilde lande på sjøen dersomøieblikkelig hjelp var nødvendig. Meddelte samtidig at overflatefartøi var underveis fra San Thomas for å ta oss inn og vilde være fremme omkring kl. 21.00, samt anmodet oss om å styre West. Flyveren blev gjordt oppmerksom på at landing var unødvendig. Ca. kl. 23.05 blev praiet av minefeier fra San Thomas som var sendt ut. Mannskapet blev tatt ombord i minefeieren med undtagelse av 3 mann i livbåten og 2 mann i motorbåten som blev igjen for å styre disse under slepet. Minefeieren fortsatte til San Thomas under vekslende fart.

  Søndag den 19. april kil. 07.00. ankom til San Thomas, hvor man blev mottatt av de forskjellige autoriteter, representanter for Røde Kors samt den Norske Konsul. Mannskapet blev foreløbig installert i barrakk, og officerene på Grand Hotel.

  San Thomas den 20. april 1942

  August A. Lund, 1. styrmann

  Torgeir Våge, 3. styrmann

  Ingolf Magnussen, 3. maskinist

  Finn Rusti, fører