Maritime inquiry 1939 - 1945

The information below regarding ships in the Nortraship fleet is a direct transcript of the original source "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". The informasjon is collected from maritime inquiries held during and right after the war. The information may differ from the other quality assured information in Krigsseilerregisteret.

Date
November 4, 1942
Location
Ca. 6 miles øst for Inyack fyr, Lourenco Marques
Cause
Torpedert [av tysk ubåt]
Route
Bombay - Lourenco Marques
Crew list
Komplett
Survived
42
Captured
0
Deceased
0 [25]
Missing
25
 • Rapport om "Hai Hing"

  18/10-1942 kl. 0800 avgikk skibet fra Bombay til Durban. Etter at losen var kvitteret styrtes ut fra bøiene. Like utenfor sattes kursen ifølge ruteinstruksjoner og kurse holdt mellem de oppgivne possisjoner, idet der ble styret i sisak fra det begynte å lysne om morgenen og hele dagen til månen gikk ned om kvellen. Logget fart varierte mellem 11 og 12 mil.- Der ble holdt uavbrutt utkik, om dagen av de britiske kanonerer og en kvartermester, og om natten av to britiske kanonerer og en kvartermester.

  1. november mottok man ordre om å gå til en havn beliggende ca. 250 miles nordenom vårt egentlige bestemmelsessted, og kursen ble forandret i overenstemmelse hermed. - Siksak diagram Nr. 5 ble benyttet fra 3. november.

  4. november omkring middagstider fikk man Inyack fyr, Lourenco Marques, rett forut. Kl. 1315 peiltes det i vest ca 6 miles av. Kaptein Hannevig og styrmann Johansen var på broen. Kl. 1317 ble skibet rammet av en torpedo på styrbord side ved Nr. 3 luken med den følge at skibet sank meget hurtig (på ca. 1 1/2 minut). Ingen båter ble satt på vannet.

  De overlevende reddet seg på små flåter som fløt opp.

  Ulykken observertes fra Inyack fyrtårn samt fra et Gresk skib som var på utgående. Fra fyrtårnet ble der telegraferet tillands og motor taugbåten SHANUTE ble sendt ut for å ta opp de overlevende.

  Mannskapet besto av ialt 67 mann, hvorav 25 savnes, inkl. kaptein, 1ste styrmann samt 1ste-, 2den-, og 3die maskinist.