Maritime inquiry 1939 - 1945

The information below regarding ships in the Nortraship fleet is a direct transcript of the original source "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". The informasjon is collected from maritime inquiries held during and right after the war. The information may differ from the other quality assured information in Krigsseilerregisteret.

Date
March 30, 1943
Location
Utenfor Algerie
Cause
Torpedert [av tysk ubåt]
Cargo
Ballast + 1000 tonn fuel
Route
Alger - Gibraltar
Crew list
Komplett
Survived
40
Captured
0
Deceased
0 [0]
Missing
0
 • Abstract

  Date
  April 3, 1943
  Location
  Alger
  Administrator
  Den norske konsul

  ...

  Fremstod skibets fører, K. B. HANSEN, og meddelte at m/t "HALLANGER" siste gang blev besiktiget i New York i April 1941. - Kapteinen forklarer at han befandt sig på broen da skibet blev torpedert kl. 19.10 den 30. mars d.å., men at han ingen ting merket før den første torpedoen traff nr. 8. H.T.- Skibet begyndte straks å krenge over til b.b. Det blev øieblikkelig gitt ordre til å gå i båtene, og kapteinen forklarer at han intet yderligere har å tilføie det som han allerede har nevnt i sin rapport.

  ...

  Som 1ste vidne fremstod: 1ste maskinist Hagbart Bernhard DRÆGEBØ ... og forklarer at han befandt sig på dekket da den første torpedoen traff i b.b.. Jeg sprang straks ned i maskinrummet og stoppet maskinene, og mens jeg var i maskinrummet traff torpedo nr. 2. Jeg sprang så op på dekket og var med på låringen av st.b. livbåt. Den kom på vannet og hvorefter vi rodde bort fra skibet, som hadde begyndt å krenge sterkt over til b.b. side. Vi var såvidt kommet vekk fra skibssiden da en tredje torpedo rammet akter på b.b. side. Etter trede torpedo rettet "Hallager" sig op igjen, men lå da betraktelig dypere i vannet.

  Efter ca. 1/2 times kjøring fra skibet blev vi innhentet av en av eskortene som spurte om vi vilde være behjelpelig da det skulde gjøres et forsøk på å tauge m/t "Hallanger", hvilket kapteinen svarte at det vilde vi gjøre; hvorefter kursen blev satt mot skibet igjen.- Da vi nærmet oss dette beyndte igjen en sterk skyting så vi måtte snu om.- Vi gikk et stykke inn mot land og å da og drev til dagslys for om mulig å se skibet, men intet kunde opdages. Kl. 6.30 den 31/3.43 satte vi kursen mot land og kom til stranden ved Dupleix kl. 10.15.

  ...

  Som 2det vidne fremstod: 1ste styrmann Ragnar SANDE ... som forklarer at han befandt sig på broen på b.b. side, og da så jeg på b.b. side av m/t "Hallanger " et engelsk skib, nr. 41 i konvoien, blev truffet omtrent midtskibs av en torpedo og jeg sprang da straks inn i styrehuset og satte allarmklokken igang; jeg hørte da et smeld til som skrev sig fra torpedo nr. to på samme båt og dette var også antagelig midtskibs. Jeg gikk ut igjen på b.b. side og det var vel ikke mere enn tre à 5 minutter før m/t "Hallanger" blev truffet av en torpedo i nr. 8 H.T. b.b. side. Et par sekunder efter kom torpedo nr. 2 som traff efter all sannsynlighet i b.b. side nr. 6 H.T. Skibet krenget voldsomt over til b.b. og livbåten midtskibs blev slengt ut av davidene.- Vi som var igjen på broen forsøkte da å sette ut styrbod livbåt, men dette lykkedes ikke. Vi sprang da akterut, hvor begge båtene var kommet på vannet. To av mannskapene fikk lettere benskade ved eksplosjonene. Alle mann kom i båtene og vi var ikke mere enn akkurat så vidt kommet fra skibssiden da jeg hørte at skibet blev truffet av en tredje torpedo på b.b. side.- Jeg henholder mig forøvrig til kapteinens rapport, som jeg er bekjendt med.

  ...

  Som 3die vidne fremstod: matros Øivind Egset ... og forklarer: Jeg stod til rors da den første torpedoen traff i b.b. side og straks efter kom torpedo nr. 2. - Jeg sprang så til styrbords livbåt for å låre denne, men skibet lå så meget over til b.b. så livbåten hengte sig op, så det var umulig å få den ut.- Derefter sprang jeg akterut hvor jeg gikk i styrbord livbåt som allerede var satt på vannet. Hele mannkskapet kom ombord i 2 båter og kom undav skibet. Straks efter traff tredje torpedo "Hallanger".

  Jeg henholder mig forøvrig til kapteinens rpaport som jeg er bekjendt med.

  ...