Maritime inquiry 1939 - 1945

The information below regarding ships in the Nortraship fleet is a direct transcript of the original source "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". The informasjon is collected from maritime inquiries held during and right after the war. The information may differ from the other quality assured information in Krigsseilerregisteret.

Date
October 31, 1943
Location
Nord-Atlanteren, N 45o05', V 20o26'
Cause
Torpedert [av tysk ubåt]
Cargo
Kopper-kis
Route
Huelva - Gibraltar - Ardrossan
Crew list
Komplett
Survived
3
Captured
0
Deceased
0 [31]
Missing
31
 • S/s "HALLFRIED" av Oslo torpedert på reise fra Huelva til Ardrossan den 31/10-43

  S/s "Hallfried" avgikk fra Huelva Spania den 22/10-43, bestemt for United Kingdom via Gibraltar for Convoy. Skibet var fullastet med ca. 4800 tonn Copper-kis, bemannet med 34 mann og i alle dele i god sjødyktig stand. Ankom Gibraltar den 23/10 og avgikk samme dag.

  Søndag den 31. oktober kl. 08.30 G.M.T. blev skibet truffet av to torpedoer. Den ene traff forenfor broen, den anden mellem broen og maskinen. Der var to voldsomme eksplosjoner og skibet sank nesten momentant. Der var ingen tid til at få ut livbåter. Bare tre mann blev reddet og de fandt seg selv flytende i sjøen. 2 av dem hadde redningsvester på, den 3die som lå tilkøis da ulykken inntraff hadde ikke sin på. En av de reddede kom sig opp på en av redningsflåtene som var flydt opp, men de to andre var for langt bort. Alle tre blev opptatt av destroyeren H.M.S. "Wrestlew" efter ca. 3/4 times forløp. Ingen av de reddede så noget til nogen av den øvrige besetning mens de lå i sjøen. Ombord i destroyeren hadde de observert et lik som lå og fløt på en luke eller lignende. Efter beskrivelsen at dømme var det en av de engelske telegrafister.

  Følgende tre mann blev reddet av destroyeren:

  Kanoner Gunnar Johansen

  Kanoner Jakob Gjøseter

  Matros T. P. Shaw

  Ombord i destroyeren blev de reddede behandlet på beste måte. De blev landsatt i Gorock den 3/11-43 og kom til Glasgow den 4/11-43.

  Besetningen bestod opprindelig av 36 mann, men ved avgang fra Gibraltar var der bare 34 mann ombord, idet båtsmann Leif Gaare blev agterutseilt i Huelva og matros O. Hannes blev sykemeldt og brakt iland i Gibraltar. En foreløpig mannskapsliste vedlegges herved.

  Alt redningsmateriel ombord var i god orden og båtmanøver var avholdt regelmessig, siste gang den 8/10-43.

  Glasgow den 8. november 1943