Maritime inquiry 1939 - 1945

The information below regarding ships in the Nortraship fleet is a direct transcript of the original source "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". The informasjon is collected from maritime inquiries held during and right after the war. The information may differ from the other quality assured information in Krigsseilerregisteret.

Date
May 27, 1942
Location
Mexico-gulfen, 1 dag ut fra Beaumont, n.b. 28 25 og vest lgd. 91 00
Cause
Torpedert [av tysk ubåt]
Cargo
Råolje
Route
Beaumont, Texas - Liverpool, England
Crew list
Komplett
Survived
36
Captured
0
Deceased
0 [0]
Missing
0
 • Utdrag av M/S HAMLET av Drammen dagbok for reisen fra Baumont, Texas til skibets torpedering.

  Tirsdag den 26de. Mai 1942 kl. 0720 avgikk skibet fra Beaumont, Texas og styrer ut med los ombord, dypgående ved avgang for. 26' 09" akter 27' 11" ferkst vann, fribord styrbord 6' 5" babord 6' 5". Lasten bestod av crude oil tilsammen 8 927 tonn.

  Skibet var ved avgangen fullt bemannet og i enhver henseende i full sjødyktig stann, klokken 1205 kvitertes losen ved Sabine Pas. Reisen fortsatte under gode værforhold til Onsdag 27. mai kl. 0410 da skibet efter bestikket befandt sig på n.b. 28 25 og vest lgd. 91 00 blev det truffet av en torpedo tilsynelatende forre part av nr. 10 tank. Maskinen blev straks stoppet, alarm slått og kanonmannskapet klar ved kanonen, livbåter blev også gjordt helt klare til å settes på vannet.

  Da det så ut til at skibet var i flytedyktig stand ble det konferert om å avvente dagslys for å berge skibet til havn. Telegrafering blev umuliggjordt ved at antenen var fallt ned ved første torpedotreff. Arbeide blev straks satt igang for å rigge opp en nød antene.

  Under arbeidet hermed fikk skibet ytterligere en torpedo klokken var da 0440. Den anden torpedo traff tilsynelatende tank nr. 12 og skibet begyndte å synke hurtig. Det blev da gitt ordre om å gå i båtene, 2 motorbåter og 2 ro båter blev satt på vannet og alle kom uskadt fra siden. De fleste av mannskapet kom i båtene og andre blev tatt opp av vannet.

  Kl.okken 0455 fikk skibet en tredje torpedo som traff mellem nr. 13 og 15 tank. Det sank da hurtig og bare poopen blev igjen over vannet. Efter andet torpedotreff blev en undervannsbåt observert i overflatestilling fra livbåtene.

  Livbåtene lå rundt skibet til klokken 0630, det var da fullt dagslys, for å bringe på det rene om alle var reddet og ingen befandtes ombord eller i vannet.

  Da ikke så var tilfelle blev kurs satt mot nærmeste land. Klokken 0930 blev båtene tilbudt assistanse av fiskekuttere og med livbåtene på slep ankom man ved klokkken 21 tiden inn til Morgan City.

  Så lenge som skibet kunne observeres, raket poopen i omtrent 45 graders vinkel over vannet.

  Da første torpedo traff var 1ste styrmann og hans vakt på broen fordelt på vanlig måte rormann og utkikk på hver bro ving.

  N. A. Ambjørnsen, fører

  A. Anderssen, 1ste styrmann

  Oluf Finnvik, matros

  F. Olsen

  J. Lilleheim