Maritime inquiry 1939 - 1945

The information below regarding ships in the Nortraship fleet is a direct transcript of the original source "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". The informasjon is collected from maritime inquiries held during and right after the war. The information may differ from the other quality assured information in Krigsseilerregisteret.

Date
May 13, 1942
Location
Ved Port Said
Cause
Minesprengt, satt på grunn
Cargo
Bygg, stål, stykkgods
Route
Basra - Port Said - Beirut - Haifa
Crew list
Komplett
Survived
36
Captured
0
Deceased
2 [2]
Missing
0
  • Utdrag av skibets dagbok

    Onsdag 6. mai 1942 kl. 8.14 p.m. ankom m.s. "Hav" til Suez og ankret på reden, ifølge ordre. Dypgående ved ankomst F 24' 7 1/2 " A 25' 9". ....... Skibet var lastet med ca. 7380 ton bygg i sekker fordelt i alle lasterum, og 220 tons stålrør samt 16 ton stykkgods fordelt i nr. 2 og nr. 4 mellemdekk. Byggen og stykkgods ble lastet i Basra og stålrørene ble lastet i Abadan. Straks etter ankomst til Suez kom sjauere ombord og begynte å losse stålrør samt stykgods. Lossingen fortsattes til torsdag 7. mai kl. 10.10 fm. da alle rør og stykgods var utlosset.- Fredag 8. mai kl. 0600 kom los ombord og skibet fortsatte sin reise til Port Said for ordre. Kl. 5.44 em. samme dag kom skibet til Port Said og fortøiet til bøie i ytre havnebasin for å vente på nermere ordre. Onsdag 13. mai ble ordre gitt om at skibet skulle fortsette til Beyrout for å losse byggen der. Kl. 3.50 em. kom los ombord og fortøiningene ble tatt inn. Kl. 4.10 e.m. var også begge ankerne hevet opp og skibet fortsatte på sin reise. Dypgående ved avgang f. 23' 8 ", A. 24' 3".

    Skibet fortsatte med sagte fart utover inntil man nermet seg passasjen mellem dolfinene da det ble gitt full fart for å oppnå god styring gjennem passasjen. Såsnart man var kommet gjennem passasjen ble farten slått ned til sagte forover for å holde oss aktenom en "Minesweeper" som holdt på å rense løpet mellem bøiene. Kl. 4.45 em. kvittertes losen.

    Kl. 5.00 em. inntraff en eksplosjon omtrent midtskibs om styrbord, og svære vannmasser såes å bryte over midtskibet. Store vraksplinter såes også. Motorbåten og begge livbåtene på babord side ble satt på vannet.- 3 sårete, men ikke kapteinen, ble tatt ombord og overført til hospitalskibet som var fortøiet i havnen. Matros Einar Enerud og motormann Alfred Lund savnes. Straks etter eksplosjonen begynte skibet å synke, og senere peilinger viste at vannet rant inn i Nr. 1 - 2 - 3 Og 4 rum, maskinrummet samt for- Og akterpeak. 2 minesweepers og en taugbåt kom langs siden, og slepetaug gjort fast. Havnefogden og losen som hadde loset skibet ut fra havnen kom ombord. Under deres kommando ble skibet satt på land østenom havne-innløpet i 29 fot vann. 7 av mannskapet samt 2 kanonerer fikk ordre om å bli ombord for å holde vakt på vraket. Resten av mannskapet ble sendt i land. Kapteinen, som var såret, ble nu bragt på hospitalet for å tas under behandling sammen med kinesere Chang Min Chen. Navnene på de sårete som ble tatt ombord på hospital- skibet, og senere bragt til The British Hospital i Port Said, var: 2den styrmann Richard Furuborg, 3die maskinist John Silseth, og lettmatros Thor Kvilhaug.