Maritime inquiry 1939 - 1945

The information below regarding ships in the Nortraship fleet is a direct transcript of the original source "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". The informasjon is collected from maritime inquiries held during and right after the war. The information may differ from the other quality assured information in Krigsseilerregisteret.

Date
June 11, 1941
Location
N 63 36 V 28 05
Cause
Torpedert [av tysk ubåt]
Cargo
Ballast
Route
Reykjavik - Pictou N.S.
Crew list
Komplett
Survived
14
Captured
0
Deceased
6 [6]
Missing
0
 • Rapport om torpederingen av s.s. HAVTOR 11. juni 1941:

  Tirsdag 10/6-41: Avgikk fra Reykjavik kl. 18.40 i ballast bestemt til Pictou, N.S. Dypg. F. 5' 0" A. 18' 0". Skibet i alle dele godt utstyret for reisen og ruten stukket ut ifølge instruksjoner fram britiske navy kontroll.

  Onsdag 11.6-1941: SVlig vind styrke 2, sjø 2. Skibet fortsatte med utsvingte livbåter og logget ca. 7 knop. Possisjonen kl. 17.40 G.M.T. var N 63 36 V 28 05.- Kl. 18.45 ble skibet truffet av en torpedo på babord side i maskinrummet. På broen var da kapteinen, 1ste styrmann og rormannen matros Halvorsen. Ca. 20 sekunder før eksplosjonen såes torpedoen av alle på broen. Kapteinen ga straks ordre om å sette ut livbåtene og 2nden styrmann (telegrafist) sendte ut nødsignal. Da man skulle sette ut livbåtene fandt man babord livbåt å være blåst istykker, og en wirerull var av eksplosjonen kastet opp i styrbord livbåt så at brødtanken og motoren var blitt noe ødelagt. Under låringen av styrbord livbåt fyltes den med vann. 1ste styrmann og 4 mann gikk dog i den for å lense den samt fiske opp matros Hapgood som lå i sjøen. I mellemtiden holdt kapteinen og det øvrige mannskap på med å bringe ut de sårete. Herunder fant man at maskin- og kjelerummet var full av vann, men at skottet inn til lasterummet holdt tett.

  Maskinmester Alf Andersen og fyrbøter Anders Johnson fantes døde i sine lugarer. Fyrbøter Andrew O'Dea, som var livsfarlig såret (begge ben brukket) hadde forsøkt å komme seg ut gjennem ventilen i skibssiden, og satte seg fast i denne så det var umulig å befri ham. Han var bevistløs da vi måtte forlate skibet. Man så ingenting til matros Ole Lorentzen, matros Phillip Cairness og lettmatros Alex. Baird. Kl. 19.10 G.M.T. forlot skibet i styrbord livbåt. Da vi rodde bort fra skibet såes ubåtens periskop 150 til 200 meter. Vi rodde i østlig retning. - Kl. ca. 22.40 da livbåten var omtr. 5 nautiske miles fra skibet, kunne vi høre at ubåten var begynt å skyte på "HAVTOR". 50 - 60 skudd ble skutt og vi kunne se nedslagene av prosjektilene. Etter 4 à 5 treff så man "HAVTOR" synke kl. 23.05. Det ble da bestemt å seile tilbake til Island. Man fant at det var umulig å starte motoren, da magneten var blitt ødelagt av vann.

  Torsdag 12/6-41: SSVlig vind styrke 3, sjø 3. Seilet alle 24 timene.

  Fredag 13/6-41: SSVlig vind styrke 1-3, sjø 2. Seilte og rodde skiftesvis.

  Lørdag 14/6-41: Variabel vind, styrke 1, sjø 1. Rodde nesten hele døgnet, da det var lite vind. Kl. omtr. 0440 G.M.T. såes 3 fly som fløi i formasjon. De kom østenfra og passerte livbåten i en avstand av ca. 1 nautisk mile og forsvant i vestlig retning. Vi vinket til flyene men fikk ingen kontakt med dem. Rakettene i livbåten var blitt ødelagt av vann. Flyene var merket som engelske. - Kl. ca. 21.00 såes noen båter i horisonten.

  Søndag 15/6-41: Stadig tiltagende vestlig vind med opprørt sjø. Seilte med god fart hele natten og dagen med. Kl. 09.00 såes Melsekken to streker om styrbord. Vind og sjø hadde nu tiltatt til moderat kuling så vi måtte bruke olje til å dempe sjøene med. Kl. 13.00 såes en fiskekutter og det ble da bestemt at vi skulle seile bort til den for å få assistanse inn til Reykjavik. Kl. 14.00 ble vi tatt opp av fiskekutteren "PILOT" 5 nautiske miles NV av Reykjavik. - Med livbåten på slep ble kursen satt for Reykjavik hvortil vi kom kl. 18.00. - Ved ankomsten ble de 8 sårete sendt til hospitalet, således:

  Til det engelske hospital:

  Matros Joseph Pcco

  Matros Wilson Hapgood

  Donkeymann Rod McKenzie

  Lemper William H. Grant

  2den kokk James Lehvy

  Til Solheimer hospital:

  2. maskinist Ludvig Wold

  Kokk Isak K. Holte

  Smører Einar Søderholm

  Resten av mannskapet ble innkvarteret ved Den Norske Marine.- Skibets dagbøker og papirer gikk tapt med skibet. Livbåten ble overleveret til den Norske Marine.

  Reykjavik, 18. juni 1941

  Kjell Bugge, Fører