Maritime inquiry 1939 - 1945

The information below regarding ships in the Nortraship fleet is a direct transcript of the original source "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". The informasjon is collected from maritime inquiries held during and right after the war. The information may differ from the other quality assured information in Krigsseilerregisteret.

Date
June 3, 1942
Cause
Torpedert [av tysk ubåt]
Cargo
Ballast
Route
Freetown - Trinidad
Crew list
Komplett
Survived
39
Captured
0
Deceased
0 [0]
Missing
0
 • Abstract

  Date
  August 7, 1942
  Location
  New York
  Administrator
  Visekonsul S. Klingenberg

  ...

  Fremstod skibsfører Finn Ager Madsen ...

  "Høegh Giant" avgikk den 27. mai d.a. fra Freetown i ballast bestemt for Trinidad. Skipet var ved avreisen i enhver henseende i fullt sjødyktig stand.

  Komparenten kunde ikke fremlegge skipets journal som var gått tapt, men fremla en rapport ...

  Kapteinen henholdt sig til deti journalutdraget anførte og forklarte videre at skipet hadde vært mørklagt under hele reisen. Redningsutstyret var i forskriftsmessig stand, båtmanøvrer var blitt holdt i Freetown. På spørsmål om hvorvidt der var blitt sendt radiosignaler etter første torpedering svarte kapteinen at der var blitt sendt 15 signaler i 3 perioder. Kapteinen uttalte at han trodde at undervandsbåten som blev beskutt etter 1. torpedering var blitt senket. Han forklarte videre at det var han som først så de to torpedoer komme mot skipet men det var utelukket å få tid til å svinge skipet rundt før eksplosjonene inntraff. Redningsarbeidet gikk bra. Skipets hemmelige bøker blev av kapteinen kastet overbord. De var i galvaniserte jernbokser med huller i.

  ...

  ... 1. vidne styrmann Mehus, som hadde medundertegnet kapteinens rapport. Han henholdt seg til det deri anførte og forklarte videre at han hadde vakt på broen da de to torpedoer rammet skipet om aftenen den 3. juni. Skipet hadde vært mørklagt under hele reisen. Vidnet uttalte at redningsutstyret var i god stand. Han hadde også sett de to torpedoer komme mot skipet. Vidnet antok at det gikk to a tre sekunder fra man så dem til eksplosjonene inntraff. Redningsarbeidet foregikk i god orden. Vidnet så også undervandsbåten da den kom op etter at besetningen hadde forlatt skibet.

  ...

  Fremstod 2. vidne Matros Fjernestad, som hadde medundertegnet kapteinens rapport. Han henholdt seg til det deri anførte og forklarte videre at han hadde utkikk på topp-broen da de to torpedoer rammet skibet. Vidnet uttalte at han hadde intet usedvanlig sett eller hørt før han også ble opmerksom på de to torpedoer. Disse eksploderte 2 a 3 sekunder etter. Vidnet forklarte at skipet hadde vært mørklagt unde hele reisen og at redningsutstyret var i god stand. Redningsarbeidet foregikk i god orden. På spørsmål om vidnet også hadde sett undervannsbåten da denne kom op svarte han bekreftende.

  ...

  Fremstod 3. vidne, lettmatros Eilersen, som hadde medundertegnet kapteinens rapport. Han henholdt seg til det deri anførte og forklarte videre at han stod tilrors da de to torpedoer rammet skipet. Vidnet hadde også sett de to torpedoer som eksploderte straks etter. Vidnet hadde før dette intet usedvanlig sett eller hørt på sjøen under vakten. Vidnet forklarte at skipet hadde vært mørklagt under hele reisen, og at redningsutstyret var i forskriftsmessig stand.

  ...