Maritime inquiry 1939 - 1945

The information below regarding ships in the Nortraship fleet is a direct transcript of the original source "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". The informasjon is collected from maritime inquiries held during and right after the war. The information may differ from the other quality assured information in Krigsseilerregisteret.

Date
June 15, 1943
Location
25o38 S., 90o40 E
Cause
Senket av hjelpekrysser [tysk raider]
Cargo
Stykkgods, bl.a. ammunisjon
Route
Fremantle - Persiske Gulf
Crew list
Komplett
Survived
17
Captured
0
Deceased
21 [30]
Missing
19
 • Abstract

  Date
  August 2, 1943
  Location
  Calcutta
  Administrator
  Fungerende konsul Emil Fjermeros

  ...

  Fremstod Kaptein Edgar Waaler ...

  Kapteinen henviste til sin skriftlige rapport over reisen, som var skrevet delvis efter hukommelsen, delvis efter notater fra reisen i livbåten, og hadde ikke mer å tilføie.

  1ste spørsmål: Hvor mange mann var ombord ved forliset?

  Svar: 47 manns besetning, kapteinen iberegnet, og 11 passasjerer.

  2net spørsmål: Kan De opgi navnene på de av mannskapet og passasjerer som ble drept ombord?

  Svar: Følgende 15 blev med sikkerhet drept ombord:

  Stuert Endreson, Norsk

  Telegrafist Alberston, Britisk

  Butler R. Disouza, Britisk indisk

  Servant Alberto George, Portugisisk indisk

  Servant Paul De Gosta, Portugisisk indisk

  3dje Styrmann Clemetsen, Norsk

  Elektriker Reimers, Norsk

  Lettmatros Lindsay, Kanadisk

  Lettmatros Moosher, Kanadisk

  Passasjer Mc Phee, Kanadisk

  Passasjer Armstrong, Amerikaner

  Passasjer Diets, Hollandsk

  Passasjer Debryym, Hollandsk

  Passasjer Palings, Hollandsk

  Passasjer Van der Byl, Hollandsk.

  Følgende 3 døde i livbåten:

  2nen styrmann Erling Hope døde formiddagen 15de Juni

  telegrafist Paul Keenlyside døde om natten 23de Juni

  Vaskemann Caetan Baretto døde om natten 28de Juni.

  Komplett mannskapsliste med alle detaljer med navn, fødselsår og dag, nærmeste pårørende etc. blev sendt fra Freemantle den 8de Juni 1943 til Nortraship, New York. Detaljer om passasjerene has av Kerr's Steamship Co., New York.

  ...

  1ste vidne (Alf Hjelmaas, 3dje maskinist) henholdt sig til kapteinens rapport, som han hadde underskrevet, og hadde intet mer å tilføie.

  ...

  2net vidne, styrmann P. von Tangen, henholdt sig til kapteinens rapport, som vidnet også hadde underskrevet,og hadde intet vidre å tilføie.

  ...