Maritime inquiry 1939 - 1945

The information below regarding ships in the Nortraship fleet is a direct transcript of the original source "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". The informasjon is collected from maritime inquiries held during and right after the war. The information may differ from the other quality assured information in Krigsseilerregisteret.

Date
June 26, 1940
Location
21o 59' n.br. og 44o 45'
Cause
Kapret av tysk fartøy
Cargo
Ballast
Route
Casa Blanca - Martinique for ordre
Crew list
Komplett
Survived
?
Captured
?
Deceased
? [0]
Missing
?
 • RAPPORT

  fra 1ste styrmann Henry Ramstad M/T "KROSSFONN" for perioeden 11/6 - 25/9 1940

  Onsdag 12. juni ankom til Brest og gikk til ankers der.

  Torsdag 13. juni avgikk til Casa Blanca

  17. juni akom til Casa Blanca og gikk til ankers.

  19. juni fikk kapteinen seilingsordre. Vi avgikk ifølge denne kl. 17.15 samme dag til Maritinique for ordre.

  26. juni litt over kl. 12 fikk vi et fartøy i sikte lite grann om B.B med en kurs som krysset vår. 2nen styrmannen var vakthavende. Kapteinen ble varslet. Da fartøyet kom nærmere konstaterte man at det førte svensk flagg, og at det hadde de svenske nøytralitetsmerker på sidene, hvor det også sto malt "NARVIK - SVERIGE".

  Plutselig hørtes et skudd, fartøyet forandret kurs og kom hen imot oss. Det heiste internasjonale flaggsignaler om at vi ikke mått benytte radioen, og det tyske krigsfalgg ble heist. Vi slo straks klar i maskinen og det ble gitt ordre til å være klar ved båtene. Umiddelbart etter det første skudd ble det avfyrt nok et som tok vannet ca. 50 meter foran baugen. Klokken var da 13 og vi slo stopp i maskinen med en gang. Vi befant oss på det tidspunkt på 21o 59' n.br. og 44o 45' v.l.

  En bevepnet tysk styrke entret skipet. Offiserene konfererte med kapteinen i hans lugar, og leste etterpå opp for den samlede norske besetning et dokument som gikk ut på følgende-

  "Fartøyet var nå tysk og alt som var ombord i fartøyet tilhørte den tyske stat. Det norske flagg måtte fires og fartøyet fikk rett til å føre det tyske krigsflagg. Offiserer og mannskap måtte nøyaktig følge den tyske kommandants befaling da det var det beste for dem selv og det beste for alle. Det minste tegn til ulydighet og dersom ordre ikke ble utført som den skulle ville bli oppfattet som sabotasje og enhver ville få den straff han tilkom etter tysk rett. Alle måtte gjøre sitt beste for å få fartøyet i havn. Det skulle tilbake til Frankrike og alle måtte være på vakt mot tyskfiendtlige fartøyer."

  Kl. 18.30 gikk en del av tyskerne fra borde og ombord i sitt eget fartøy, og kaptein Simon Svendsen g maskinmester Karl Tjensvold måtte følge med. 2 offiserer, hvorav den ledende var løytnant Scharnberg, og 11 mann ble igjen ombord.

  Vi etterkom de ordre vi fikk av de tyske offiserer, og de to skip manøvrerte etter signaler mellom hinannen inntil kl. 16 den 27. juni, da de atter møttes på det opprinnelige sted. Vi ble da beordret til å utlevere endel stores, og det endelige tyske mannskap som skulle bevokte skipet under reisen tilbake til Frankrike, ble satt ombord. 13 mann ialt under ledelse av kapteinløytnant Rünning. Kl. 17 sattes kurs etter kommandantens ordre. Under reisen til Frankrike ble den tyske kommandants forskjellige ordre nøye fulgt. Søndag 7. juli kl. 13 var vi fortøyet i Lorient. Den 11 juli leverte vi 8 tønner dieselolje til en taubåt. Den 30 august leverte vi 13 tonn kjeleolje til en lekter. Tirsdag 3 september kl. 17 avgikk vi fra Lorient for St. Nazaire. Onsdag 4 september kl. 21.40 var vi fortøyet i St. Nazaire. Søndag 8. september reiste 36 mann hjem. Kokken Bermark fikk ikke reise hjem sammen med det øvrige mannskap, da han hadde gjort seg skyldig i en forseelse som han fikk 7 dagers arrest for. Kapteinen og maskinmesteren har man ikke hørt noe nærmere fra. 23. september ble de ovennevnte 36 mann avmønstret i Stavanger.

  Stavanger 26 september 1940

  Henry Ramstad, 1ste styrmann

  S. Otto, 2. styrmann

  H. Hetland, 3. styrmann

  Ragn. Sandvik, Tømmermann

  Nils Husebø, 2den maskinist

  Alf Fredriksen, Matros

  Gerhard Gottschalksen, 3dje Mask.

  Utdrag av M/T "KROSSFONN"'s maskindagbok v/ 2. maskinist Nils Husebø

  26 juni 1940. På reise fra Casa Blanca til Martinique for ordre.

  Onsdag 26 juni 1940. Kl. 12.55 ble det uten forutgående varsel plutselig slått "klar" i maskinen, og kl. 13.00 ble det slått "stopp". Kl. 13.30 kom en tysk underoffiser ned og beordret hele maskinbesetningen på dekk, samtidig som han forlangte å få utlevert kladden til maskindagboken. Denne fikk han og tok den senere med seg over til det tyske skip. Kl. 14.30 gikk en løytnant inn til maskinmesteren og en liten stund etterpå kom han inn til meg, presenterte seg som den nye kommandant løytnant Scharnberg, og sa at jeg var den nye maskinmester, og at jeg nå hadde ansvaret for maskineriet til fartøyet kom til fransk havn. Han sa også at det ville bli sendt 2 mann fra det tyske skip som vakt under overfarten. Kl. 18.40 ble det slått "klar" i maskinen igjen, og kl. 18.45 ble det fortsatt med vekslende fart til neste dag.

  Torsdag 27de juni. Kl. 16.00 ble det gitt ordre om at fartøyet skulle ligge stille et par timer, da det skulle overføres en del stores fra dekk og maskin. Kl. 17.35 ble det slått "klar" i maskinen og kl. 174.0 ble det slått full fart.

  Fredag den 5 juli 1940. Kl. 6.10 ble det gitt ordre om å presse maskinene til det de kunne yte ica. 48 timer. Omdreiningene ble satt opp til 142 pr. min.

  Lørdag 6th juli 1940. Kl. 05.15 ble maskinene satt opp til det ytterste 145 omdr./min. på grunn av fare. Kl. 6.20 ble det gitt ordre om alminnelig hard kjøring. Maskinene ble da satt ned i 140 omdr./min.

  Søndag den 7de juli 1940. Fra kl. 8.50 fortsatte med vekslende fart til kl. 13.06, da det var "vel" i maskinen. Kl. 16.07 ble det slått "klar" og kl. 16.17 forsattes med vekslende fart til kl. 17.45, da der ble slått "vel" i maskinen. Straks etter kom der ordre om at begge maskiner måtte være klar på et øyeblikks varsel.

  Fra 7de juli til den 3 september under skipets opphold i Lorient ble der utført det vanlige vedlikeholdsarbeide i maskinrommet.

  Tirsdag 3. september 1940. Kl. 12.00 kom der ordre om å være klar i maskinen til kl. 16.00 da fartøyet skulle skiftes til St. Nazaire. Samtidig ble der satt sjøvakter. Kl. 16.35 avgikk fra Lorient og fortsatte med vekslende fart til neste dag.

  Onsdag 4 september 1940. Kl. 9.35 fikk los ombord. Kl. 11.15 ankret utenfor St. Nazaire og kl. 11.20 "vel" i maskinen med ordre om å være klar til kl. 18.00. Kl. 18.00 fortsatte med vekslende fart til kl. 21.00 da der ble gitt ordre om "alt vel" i maskinen og sjøvaktene ble brekket. Under hele overreisen og under turen fra Lorient til St. Nazaire var det tysk vakt i maskinrommet.

  Søndag 8 september 1940. Kl. 14.00 ble maskinen med tilbehør overlevert til den tyske maskinist, som var vel tilfreds og fant alt i orden. Kl. 16.00 gikk fra fartaøyet og kl. 17.00 avreiste fra St. Nazaire.

  Stavanger, 26 september 1940

  Nils Husebø, 2. maskinist

  C. Gottschalksen, 3. maskinist

  Henry Ramstad, 1. styrmann