Maritime inquiry 1939 - 1945

The information below regarding ships in the Nortraship fleet is a direct transcript of the original source "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". The informasjon is collected from maritime inquiries held during and right after the war. The information may differ from the other quality assured information in Krigsseilerregisteret.

Date
September 23, 1942
Cause
Torpedert [av tysk ubåt]
Cargo
Bauxitt
Route
Paramaribo - Port of Spain
Crew list
Komplett
Survived
8
Captured
0
Deceased
15 [15]
Missing
0
 • Abstract

  Date
  October 28, 1942
  Location
  New York
  Administrator
  Visekonsul S. Klingenberg

  ...

  Fremsto skipsfører John Einar Jensen ... "Lindvangen" avgikk den 21. september fra Paramaribo med en ladning bauxite bestemt for Port-of-Spain. Skipet var ved avreisen i enhver henseende i full sjødyktig stand. Kapteinen kunne ikke fremlegge skipets journal som var gått tapt ved forliset, men han fremla en rapport om hendelsen skrevet etter hukommelsen. ...

  ...

  Kapteinen henholdt seg til det i rapporten anførte og forklarte videre at han var nettopp kommet ned fra broen sammen med 1. styrmann og befant seg på b.b. side av båtdekket da eksplosjonen inntraff. Vakthavende styrmann, F. Birkeland slo straks på alarmen og slo stopp i maskinen. Imidlertid begynte skipet å synke så hurtig, forklarte kapteinen videre, at det ikke var annet å gjøre enn å komme seg i vannet hurtigst mulig. Etter at kapteinen og matros R. Brun var kommet opp på den ene flåte som nevnt i rapporten, kunne de ikke se noe til de andre medlemmer av mannskapet. Det var først etter at de ca. 16 timer senere var blitt tatt opp av den britiske korvett at de fant de øvrgie 6 reddede etter å ha krysset omkring farvannet. Det visete seg at en matros, Thorvald Hommersland, var kommet seg opp på den andre flåten; 3 mann, matros Stein Helminsen, båtsmann Knut Helle og en maskingutt (bosatt i Surinam) fløt omkring i en kasse som hadde stått på poopen; en mann (neger fra Port-of-Spain) ble funnet i giggen som hadde ligget fri på dekket; den siste reddede, Ola Kvamme, fyrbøter, ble funnet drivende på vrakgods. De øvrige medlemmer av mannskapet så man intet mere til og de må alle antas å være omkommet, idet skipet sank på mindre enn 1 minutt. Kapteinen forklarte videre at an antok at u-båten var tysk idet sjefen talte engelsk med utpreget tysk aksent. På spørsmål om skipet hadde vært mørklagt under hele reisen og om redningsutstyret var i forskriftsmessig stand, svarte kapteinen bekreftende. Kapteinen opplyste videre at skipets hemmelige dokumenter og bøker befant seg i skipets jernskap og må være gått tilbunds med skipet.

  ...

  Der var ikke anledning til å avhøre noen vidner da samtlige de reddede medlemmer av mannskapet fremdeles befant seg i Port-of-Spain, Trinidad. Bare en av vaktmannskapet, nemlig rormann matros Rudosl Brun, var blant de reddede. Han var også fremdeles i Trinidad.

  ...