Maritime inquiry 1939 - 1945

The information below regarding ships in the Nortraship fleet is a direct transcript of the original source "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". The informasjon is collected from maritime inquiries held during and right after the war. The information may differ from the other quality assured information in Krigsseilerregisteret.

Date
August 9, 1942
Location
7 gr. 13 N og ca- 26 gr. 13 W.
Cause
Torpedert [av tysk ubåt]
Cargo
Fuel oil
Route
Trinidad - Point Noire
Crew list
Komplett
Survived
30
Captured
2
Deceased
0 [2]
Missing
2
 • Abstract

  Date
  September 16, 1942
  Location
  London
  Administrator
  Konsul J. Gregg

  ...

  Fremstod 2. styrmann Johan Anker Olsen ...

  Komparenten som oplyste at han kom til London igår, medbragte en igår forfattet og undertegnet skriftlig fremstilling som han oplyste at ha forfattet efter hukommelsen.

  ...

  Man så ingen skip efterat ha brudt konvoyen og intet observertes.

  De omkomne mannskaper var:

  1. donkeymann Aksel Olsen ...

  2. matros Karl Fredrik Mathisen

  Donkeyman Aksel Olsen hadde vakt. Han var alene i maskinen da torpedoen traff maskinrummet, og han er ikke sett av noen. Fyrbøter Løkhammer var i øieblikket oppe for å hente isvann. 2. maskinist Ivar Nielsen, som er bladt de savnede, hadde vakt men var antagelig opp i sin lugar.

  Matros Karl Fredrik Mathisen hadde vakt. Han er sidst sett liggende sammenkrøpet utenfor matroslugarerne forut. Dette blev fortalt komp. i styrbordlivbåten av letmatros Asbjørn Ås og båtsmann Sverre Mikkelsen men også av andre i styrbord livbåt. De som så ham antok ham for at være død. Komp. har ikke hørt at han var blodig. Matros Mathisen befandt sig antagelig like ved der hvor den anden torpedo traf. Han hadde vakt, og må ha været på vei til eller fra broen komende henover dekket eller muligens henover stormbroen. Denne sidste blev ødelagt forenfor formasten.

  Tatt ombord i undervannsbåten som var tysk, blev kaptein G. C. Jacobsen ... og 1. mask. Peder Olsen ...

  I bakbord livbåt som savnes, var ialt 1|6 mann hvorav 3 utlendinger, nemlig:

  1. messegut Roy Thorne ...

  2. fyrbøter William MacLaughlin ...

  3. kokken ... hvis navn ikke kjennes, en britisk armee-kok.

  Komp. fremla en liste over de ombordværende i bakbord livbåt som savnes:

  "Liste over de ombordværende i bakbord livbåt fra s.s. "Malmanger"

  1. 1. styrmann Rolf Molstad ...

  2. 3. styrmann og radiotelegrafist Peter Åraas ...

  3. 2. mask. Ivar Nilsen ...

  4. maskinassistent Alf Karlsen ...

  5. fyrbøter Haakon Rosland ...

  6. smører Randulf Rasmussen ...

  7. smører William MacLaughlin ...

  8. matros Hans Leikner ...

  9. gunner & matros John Østesbø ...

  10. letmatros Gunnar Gundersen ...

  11. letmatros Rolf Hansen ...

  12. letmatros Sigvald Vold ...

  13. jungmann Nonås ...

  14. messegut Roy Albert Thorne ...

  15. kokken, en engelsk armeekok ...

  16. frysemaskinist Halvorsen ...

  ...

  I styrbord livbåt var foruten komp. følgende:

  1. tømmermann Kristiansen

  2. båtsmann Mikkelsen

  3. matros Sjøblom ...

  4. letmatros Asbjørn Ås

  5. stuert Arne Hansen

  6. 3. mask. T. Waagan

  7. fyrbøter Tollisen

  8. fyrbøter Løkhammer

  9. byssegut Leslie Wettern ...

  10-13. fire britisk gunnere.

  Nr. 1-7 hadde frivakt og var i sine lugarer.

  Motorlivbåten på styrbord side akterut ble helt ødelagt.

  Alle ombordværende mistet sine effekter.

  Maskinen stoppet med engang og lyset gikk. Skibet gikk med full fart som var 8 mil. Laber bris, overskyet veir, mørk måne.

  Det var forbudt at røke cigaret på ekket. Om dagen gikk utkiken på bestikktaket, om natten på bakken. Det hadde været samme fine vieret om dagen. Dagen før stormbøier med kraftig regn. Ingenting var set.

  Komp. måtte svømme til sin livbåt og tok av sig alle klær. Han mistet alle sine papirer som var i en pakke som ved denne anledning gikk tapt. Pakken indeholdt foruten sjømannspapierer, en bankbok med Post Savings Bank, Bar Office, Falmouth.

  Komp. har aldrig før været ute for torpedering eller lignende. Han lå i sin køje på bakbord side og blev løftet kanskje en fot i veiret. Det var bare såvidt øret kunde skjelne at det var 2 torpedoer. Han hørte 2 dunk omtrent som ved grunnstøtning. Han fløi ut til livbeltekassen i forkant på undre bro. Kapteinen gav ordre til å sette ut livbåtene. Siden har komp. ikke set kapteinen, men borte ved U.-båten hørte han kapteinen gi 3. maskinistbåten ordre at den skulde kasseres da den var blitt lekk, og de 2 andre brukes. "Malmanger" var da sunket og forsvundet.

  Hvordan det gik skipspapirerne vet komp. ikke men anser det utvilsomt at alle av dem er gått.

  Komp. antar at "Malmanger" var sunket innen 5 minuters tid efter torpedoerne kom. Den gikk ret ned med akterenden uten slagside og komp. vasset ut i vannet fra poopen.

  Komp. kunde ikke i mørket se noe merke på tårnet på U-båten, men stemmen derfra som ropte: "Come alongside" var tysk og tydelig hamburgsk dialekt. Komp. har seilet meget på Hamburg.

  Komp.'s båt benyttet sig av veiret til at seile. Herom blev der konferert mellem komp. og styrmannen en lang stund. Samtidig pågikk arbeidet med at dele likelig beholdningene i den 3dje båt. Enden på diskussionen blev at man skulde seile hver båt for sig. Dette bestemte styrmannen. Skal vi seile i følge, spurte komp. Nei, svarte styrmannen. Det blir bare kluss. 3. styrmann var enig heri med styrmannen. På det vis var det at båtene skilte lag. Styrmannens båt tok en nordligere kurs. Komp. glemte å spørre hvilken kurs styrmannen hadde tenkt på styre. Efter en 3/4 t. tid viste styrm.'s båt et lys antagelig med en lommelampe. Det så ut for komp. som om de tenkte på styre for Dakar. Komp. styrte for Freetown. Det var pent veir flere dager men derefter dårlig veir en nat.

  På komp.'s båt var alt utstyr i bårten komplet og i orden.

  Radiotelegrafisten som var 3. styrmannen hadde akt komp. at han hadde rukket at få sent SOS med nødbatteriet.

  Ingen av livbåtene hadde radiosender. Komp. er selv radiotelegrafist. Komp. skulde ønsket at der hadde været en radiosender i livbåten. Elers var det intet som manglet eller som man kunde ønske sig.

  Folkene blev røde i øinene av brenseloljen som de hadde fått på sig. Dette var gangske slemt men gikk bort med jodvand som viste sig at være godt middel. Noen fikk små verk på huden og blev behandlet på sykehus. Olje til å smøre på huden var det ikke i medisinkisten.

  Båtmanøvre med utsetning av midtskipsbåtene var holdt sidst i Port of Spain.

  ...

  Administrator oplyste at 2. styrmann Anker Olsen var blitt syk av malaria. Stuerten ikke fremmødt.

  Fremstod som vidne Throvald Jentoft Waagan ... 3. maskinist ombord ...

  Vidnet lå og sov i sin lugar på styrb. side, forsøkte at slå på lyset, men dette var gått, gik til båtdekket på styrbord side og da båten der var vekke, gik han til livbåten på bakbord side hvilken båt ikke var oplastet, men var reservebåt.

  Maskinen stoppet momentant.

  Såsnart fordelingen fra bakbord akter livbåten var ferdig, seilte båtene og senere så vidnet ikke noe tegn til styrmannens båt, så ikke noe lys.

  Spørsmålet om båtene skulde bli liggende natten over var nevnt av noen av mannskapet. Hvad angår om båtene skulde seile hver for sig, opfattet vidnet det så at styrmannen ikke vilde annet end at de skulde seile hver for sig. Vidnet går ut fra at 2. styrmannen var enig i dette standpunkt. Dengang båtene lå sammen hørte vidnet ikke noe nevnt om kursen.

  "Malmanger" var gått ned da U-båten dukket op. Det hele tok noen minutter. Stort mer end 5 minutter kunde det ikke være.

  Vidnet hørte ikke at matros Mathisen var blitt set efter torpederingen.

  Vidnet gjennemleste 2. styrmann Anker Olsen's fremstilling. Til denne har vidnet intet at bemerke.

  På foranledning av bisitterne bemerker vidnet at alt utstyr var forhånden i livbåtene og utstyret var i god stand.

  Reservebåten bakbord akter hadde fått et hul i februar iår i storm. Dette var blitt reparert. Båten lekket, men om det skyldtes hullet vet vidnet ikke å si.

  ...

  Vidnet oplyste at Sjøblom sa at han hadde roret. Styrmannen hadde vakt. Hvem som ellers var på broen vet vidnet ikke.

  Skipet gikk topdrevet så at si bestandig.

  ...