Maritime inquiry 1939 - 1945

The information below regarding ships in the Nortraship fleet is a direct transcript of the original source "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". The informasjon is collected from maritime inquiries held during and right after the war. The information may differ from the other quality assured information in Krigsseilerregisteret.

Date
November 8, 1942
Location
Vest-Afrika-kysten
Cause
Torpedert [av tysk ubåt]
Cargo
Kull, flymaskiner
Route
Liverpool - Takoradi, Vest-Afrika
Crew list
Komplett
Survived
30
Captured
0
Deceased
2 [2]
Missing
0
 • Torpederingsrapport m/s Maloja av Oslo - Reisen Liverpool Takoradi oktober/november 1942

  Søndag 11 oktober 1942.

  Avgikk River Mersey kl. 1120 med los ombord. Kviterte losen ved Bar 1/v. Fortsatte videre i konvoy efter commodores ledelse. Alle livbåter og redningsmateriell eftersett og funnet iorden. Reisen fortsattes i convoy inntil:

  Torsdag 29 oktober 1942.

  Kl. 11.00 mottok signaler fra commodore-skibet: "All south bound vessels have to proceed independently to port of destination at 1830 45 degr. W. standard time". Kl. 18.30 full fart vekslende kurser.

  Reisen fortsettes videre uten noget å bemerke, med en gjennemsnittsfart av 10 n.m.. Livbåtene inspisert daglig og båtmønstringer avholdt regelmessig.

  Søndag 8. november 1942.

  Vind O.N.O styrke 4 sjø 3 klart vær. Obs. pl. kl. 1200 STO br. N. 12' 13" - lgd. " 27' 36". Obs. plass kl. 1600 STO br. N. 11' 58" lgd. ". 27' 08". Kl. 1615 STO merkedes og hørtes voldsom eksplosjon fra maskinrummet. Olje og jernkonstruksjoner m.v. sprang i luften. Telegrafisten som kom på broen umiddelbart efter eksplosjonen, meddelte at skibets sendere var ute av funksjon p.g.a. rystelsene. Han meddelte at nødsenderen muligens kunne la sig repareres og fikk da ordre om å utsende nødsignaler sammen med skibets possisjon. Han kom efter en stunds forløp tilbake på broen og meddelte at senderen ikke kunde la seg repareres.

  Det viste sig at torpedoen hadde truffet b.b. låring og gått inn i maskinrummet hvor den har eksplodert. Kanonen blev under eksplosjonen så ødelagt at den var ubrukelig. Ordre ble gitt til å sette båtene på vannet. 2. maskinist A. Paulsen som var vakthavende maskinist omkom under eksplosjonen. Elektrikker E. Gulbrandsen, blev efterladt døende fra kvestelser. Alle hans involler faldt ut og var i det hele så ille medfart at livet ikke kunde reddes. Han opholdt sig på st.b. poopdekk i samtale med matros K. Reksten i eksplosjonsøieblikket. Reksten fikk venstre legg brukket og ellers hard medfart. Reksten forteller at Gulbrandsen blev rammet av jernkonstruksjon. 2. kokk A. Dobbie som opholdt sig i byssen blev sterkt forbrendt. Flere blev mere eller mindre skadet, dog ikke alvorlig.

  Under eksplosjonen blev en reserve cylinder som var plassert på st.b. båt dekk slengt op i st.b. livbåt. Dette forårsaket at en av livbåtens vannkagger blev knust og da livbåten var satt på vannet at den hadde lekasje. Den kunde imidlertid holdes flytende ved stadig lensing. Senere blev lekkasjen delvis utbedret. B.b. livbåts ene vannkagg var også ådelagt.

  Alle båter kom på vannet i udmerket orden. Besetningens disiplin var særdeles tildresstillende. Da det fryktedes for flere torpedotreff blev ordre gitt til hurtigst mulig å komme klar skibet. Umiddelbart efter at båtene var kommet klar blev skibet truffet av torpedo nr. 2 som sprengte hele akterskibet aktenfor maskinskottet i luften. Skibet holdt sig fremdelesflytende.

  Da kanonskytningen som umiddelbart efter annen eksplosjon begyndte, viste det sig at granatene kom fra forskjellige retninger i hurtig rekkefølge og må det da antas at det var flere ubåter tilstede. Skibet kom ibrann efter lengere tids bombardement og sank i et flammehav kl. 2015. Livbåtene blev holdt samlet natten over og da det befryktedes at ubåten vidle ha informasjoner blev rakketter og lys ikke benyttet.

  Mandag 9. november 1942.

  Frisk Ostlig vind, moderat sjø.

  Kl. 0600 blev første nødsignal over livbåtens radioset utsendt og disse blev gjentatt 3 timer senere.

  Fra dagningen av blev motorbåten benyttet til slepning av livbåtene og kursen blev satt i misv. NO retning for mulig å møte eventuelle fartøier.

  Alle sårede mannskaper blev forbundet og behandlet fra de hjelpemidler livbåtene var utstyrt med. P.g.a. den knappe vannbeholdning som var til rådighet blev ingen rasjon utdelt, undtatt de sårede. Besetningen som forstod nødvendigheten herav utviste god forståelse tiltrods den strerke hete.

  Kl. 1230 observertes skib i synsvidden, motorbåten blev øieblikkelig sendt i forveien for å tilkalle opmerkomhet. De andre båter fulgte efter. Fartøiet viste sig å våre s/s Egyptian Prince, capt. E. J. Roberts av London på reise til Freetown. Mannskapene blev efterhvert tatt ombord sammen med en livbåt. De tilskadekomne mannskaper blev øieblikkelig tatt under behandling av marinelæge Ian Martin Scott M.D. som medfulgte skibet som passasjer.

  Vi vil ikke undlate å bemerke den enestående velvillige og imøtekommenhet som blev utvist oss reddede av officerer, mannskap og passasjerer på s/s Egyptian Prince.

  I sjøen, den 11 november 1942.

  A. Wichstrøm, 1. styrm.

  J. Saastad, båtsmann

  F. Blomseth, fører