Maritime inquiry 1939 - 1945

The information below regarding ships in the Nortraship fleet is a direct transcript of the original source "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". The informasjon is collected from maritime inquiries held during and right after the war. The information may differ from the other quality assured information in Krigsseilerregisteret.

Date
February 22, 1943
Cause
Torpedert [av tyske ubåter]
Cargo
Ballast
Route
Glasgow - New York
Crew list
Komplett
Survived
50
Captured
0
Deceased
3 [3]
Missing
0
 • RAPPORT

  vedrørende s.s "N. T. NIELSEN ALONOSO"s torpedering

  Avgikk fra Clyde, Scotland den 11. februar bestemt for New York i ballast.

  Den 22. februar kl. ca. 2.00 blev skibet torpedert og truffet paa b.b. side i maskin/kjelerummet. Under eksplosjonen blev 2 av livbåtene b.b. side midtskibet ødelagt. Man gikk i livbåtene stb. side samt babords aktre og rodde bort fra skibet. Under ophold i livbåtene fikk skibet torpedo nr. 2, men holdt sig fremdeles flytende. Kl. 10.00 formiddag samme dag blev "N. T. NIELSEN ALONSO" senket ved torpedo fra en polsk destroyer og sank i løpet av 25 sekunder.

  Kl. ca. 5.30 blev vi tatt op av et amerikansk coast guard skib "Campbell" hvor vi opholdt oss til neste dag kl. 11.00.

  Vi blev da overført til posk destroyer "Burma" og blev med denne ført inn til St. John's, Newfounrdland hvor vi blev landsatt lørdag 27. februar.

  Under opholdet på begge skib blev vi sørget for på beste måte.

  Besetningen bestod av 53 mann hvorav 3 omkom ved torpederingen, nemlig:

  3 maskinist William Fjelberg ...

  Fyrbøter Thorbjørn Larsen ...

  Fyrbøter Erling Evensen ...

  St. Johns's, Nfld., 1. mars 1943

  Johan H. Bjerkholt, fører ex s.s. "N.T. Nielsen Alonso"