Maritime inquiry 1939 - 1945

The information below regarding ships in the Nortraship fleet is a direct transcript of the original source "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". The informasjon is collected from maritime inquiries held during and right after the war. The information may differ from the other quality assured information in Krigsseilerregisteret.

Date
September 3, 1942
Cause
Torpedert [av tysk ubåt]
Cargo
Materiell til den amerikanske hær
Route
New Orleans - Christobal, Canal Zone
Crew list
Komplett
Survived
11
Captured
0
Deceased
13 [13]
Missing
0
 • Abstract

  Date
  September 28, 1942
  Location
  New York
  Administrator
  Visekonsul Knudsen

  ...

  Fremsto skipsfører Torstein Inderberg ... "Nidarnes" avgikk fra New Orleans 29. mai 1942 med en last for den amerikanske arme til Christobal. Skipet var ved avreisen i enhver henseende i fullt sjødyktig stand. Skipets journaler gikk tapt ved forliset og kapteinen fremla en rapport skrevet etter hukommelsen, datert Balbao, 12. juni 1942.

  ...

  Kapteinen henholdt seg til det i rapporten anførte og forklarte videre at han var på broen da en eksplosjon inntraff, ca. kl. 21.1 den 3. juni. Det var stille overskyet oppholdsvær. Komparenten forklarte videre at han ikke hadde sett noe usedvanlig eller mistenkelig før eksplosjonsøyeblikket eller tidligere under skipets reise. Etter at maskintelegrafen ble slått stopp og alarmapparatet slått inn gikk komparenten ned på båtdekket for å tilse utsetningen av båtene. Skipet sank imidlertid hurtig og det var ingen tid til å få båtene på vannet. Kapteinen uttalte at han ikke hadde sett noen undervannsbåt og kunne ikke med sikkerhet uttale om eksplosjonen skyldtes en torpedo. Han er imidlertid tilbøyelig til å tro at det var en torpedo idet 1. maskinisten skulle ha sett en. De tallrike eksplosjoner som hørtes kunne skrive seg fra skipets ammunisjonsmagasin og fra oljetankene. Skipet hadde vært mørklagt på hele reisen, og kapteinen kunne ikke med bestemthet erindre hvorvidt det ble styrt sik-sak-kurser på den tid eksplosjonen inntraff. Av de savnede mannskaper antok kapteinen at 8 som befant seg akterut omkom som følge av eksplosjonen, mens de resterende 5 antageligvis druknet. Livbåtene som det beklageligvis ikke var tid til å sette ut var, etter kapteinens mening, i full orden. Der ble holdt regelmessige livbåtøvelser ombord i skipet. Kapteinen antok som sikkert at skipets hemmelige papirer gikk ned med skipet.

  ...

  Fremsto 1. vidne 2. styrmann Sletta, som forklarte at han hadde vakt på broen da eksplosjonen inntraff. Vidnet hadde ikke observert noe mistenkelig under sin vakt. Været hadde vært siktbart. Vidnet ringte stopp i maskinen og slog alarm. Vidnet bemerket imidlertid at maskinen var brudt ned av eksplosjonen og alarmapparatet ødelagt. Vidnet hadde senere søkt å sette ut sin livbåt men på brunn av mørket var det vanskelig å se og skipet sank dertil meget hurtig. Vidnet forklarte at skipet var helt mørklagt. Skipets kurser var blitt forandret hver halve time. Vidnet antok som sikkert at skipets hemmelige papirer sank. Vidnet ble tatt opp på en flåte morgenen etter ulykken. Han hadde selv flytt på livvesten i løpet av natten og hadde da sett et bluss som brandt i ca. 2 timer i nærheten hvor skipet sank. Vidnet er av den formening at ulykken skyldetes en torpedo, men han hadde intet sett. Han antok at de savnede mannskaper omkom som følge av eksplosjonen. Vidnet forklarte at det var blitt holdt livbåtøvelser regelmessig ombord og utstyret var i god orden.

  ...

  Fremsto 2. vidne maskinmester Sten Olsen, som forklarte at han hadde vakt i maskinen da ulykken inntraff. Han var på vei op av maskinen like før eksplosjonsøyeblikket og fikk da se en lysende stripe i vannet, som han med bestemthet trodde måtte være en torpedo. Han hørte samtidig en hvislende lyd. Vidnet mente det var i alt 3 eksplosjoner og at de to siste skyltes sprengningen av oljetanken og av ammunisjonslageret. Skipet hadde vært fullstendig mørklagt. Vidnet hadde etter eksplosjonen vært fullstendig mørklagt. Vidnet hadde etter eksplosjonen søkt å få igang motorbåten, men det var umulig å få den klar av daviterne på grunn av mørket. Vidnet antok at minst 8 mannskaper omkom som følge av eksplojsjonen. De resterende 5 savnede kunne være muligens være druknet under utsettelsen av livbåtene eller på annen måte.

  ...