Maritime inquiry 1939 - 1945

The information below regarding ships in the Nortraship fleet is a direct transcript of the original source "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". The informasjon is collected from maritime inquiries held during and right after the war. The information may differ from the other quality assured information in Krigsseilerregisteret.

Date
December 21, 1943
Location
Utenfor britiske kyst
Cause
Minesprengt
Cargo
Stykkgods
Route
Halifax, N.S. - London
Crew list
Komplett
Survived
30
Captured
0
Deceased
11 [11]
Missing
0
 • Abstract

  Date
  January 6, 1944
  Location
  London
  Administrator
  Visekonsul Bouston
  Note
  1 britisk los omkommet, navn ukjent

  ...

  Fremstod kaptein Thorvald Birger Lihaug ...

  Fartøiets dagbok gikk tapt under ulykken hvorfor Deponenten fremla en skriftlig beretning underskrevet av ham selv, 2den styrmannen, K. Tvedt, 3dje maskinist R. E. Andersen, Båtsmann Arne Håvet og Tømmerman Ole Wiig.

  ...

  Deponenten henholdt sig til det i beretningne anførte og forklarte at han ikke hadde noget å tilføie dertil. På foresøpørsel forklarte vidnet at han så intet til de savnede mannskaper etter at skibet sank. Nogen av dem blev vistnok drept under eksplosjonen.

  ...

  Fremsto 1ste vidne, Karl Tvedt ... 2den styrmann ombord i D/S "Norhauk". ...

  Vidnet som hadde underskrevet den av føreren innleverte beretning henholdt sig til det som er anført deri og forklarte videre at han var på broen da uten varsel eksplosjonen fandt sted. Han så intet til nogen av de savnede mannskapene efter at skibet sank. Vidnet så imidlertid at losen var blitt alvorlig skadet og han døde vistnok hvor han lå på øvrebroen. Vidnet mener at nogen av de andre savnede mannskaper som opholdt sig midtskibs enten blev drept under denvoldsomme eksplosjon eller så alvorlig skadet at de ikke var istand til å forsøke å redde sig.

  ...

  Fremsto 2 vidne, Arne Håvet ... båtsmann ombord i D/S "Norhauk". ...

  Vidne henholdt sig til det som inneholdes i den av føreren fremlagte beretning og forklarte videre at han opholdt sig forut da ulykken fandt sted. "Norhauk" sank midtskibs og han blev på forkanten av skibet inntil han blev opptat av en av de livbåter som blev låret fra andre skip i konvoien.

  ...

  Fremstod 3dje vidne Ole Jørgen Wiig ... tømmermann ombord i D/S "Norhauk". ...

  Vidnet henholdt sig til det som inneholdes i den av føreren fremlagte beretning og forklarte videre at han var forut da eksplosjonen fandt sted. Han blev der sammen med to andre av mannskapet inntil de blev reddet av en livbåt fra en av de andre båter i konvoien. Han så to av "Horhauk"s mannskap i vannet, hvorav den ene gikk under før han kunde reddes. Vidnet kan ikke si hvem denne mann var, men han som blev reddet var en av de engelske kanonerer.

  ...

  Fremstod 4 de vidne, Reidar Enok Andersen ... 3dje maskinist ombord i D/S "Norhauk". ...

  Vidnet som henholdt sig til det som er anvørt ui den av føreren fremlagte beretning forklarte videre at han hadde vakt i maskinen da eksplosjonen fandt sted. Maskinen stoppet momentatn. Vidnet kom isjøen og svømte rundt omkring i ca. 1/2 time hvorefter han kom ombord i den av "Norhauk"s akterkant som fremdeles var over vandflaten. Han blev der sammen med 10-12 andre mannskaper inntil de blev tatt ombord i en taugbåt som km tilstede for å taue vraket ut av leden. Vidnet forklarte at mens han var i vandet så han fyrbøter Eivind Steen som var kommet op på "Norhauk"s propeller. Vidnet svømte imot Steen, men da han kom nærmere stedet så han at Steen var forsvunnet. Han så også to andre av de savnede mannskaper, antagelig 2 telegrafist Hallam og Kokk O. Olsen, som fremdeles svømmet da han sist så dem. Donkeymann Andreas Johannessen og fyrbøter Arvid Stenhovden som begge var nede i maskinen må efter vidnets mening være blitt drept under eksplosjonen.

  ...