Maritime inquiry 1939 - 1945

The information below regarding ships in the Nortraship fleet is a direct transcript of the original source "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". The informasjon is collected from maritime inquiries held during and right after the war. The information may differ from the other quality assured information in Krigsseilerregisteret.

Date
December 2, 1943
Location
Bari havn
Cause
Satt i brann ved flyangrep mot havnen [tyske fly]
Cargo
Kull
Crew list
Komplett
Survived
36
Captured
0
Deceased
0 [6]
Missing
6
 • Abstract

  Date
  December 19, 1943
  Location
  Alger
  Administrator
  Visekonsul G. Stenersen

  ...

  Da hverken kaptein eller nogen av skibets offiserer er ankommet avhøres 2 av de overlevende mannskaper som er ankommet til Alger.- Et tredje mannskap donkeymann Henning Helmersen var tilsagt å være tlstede, men har ikke innfunnet sig p.g.a. at han har været utsatt for en ulykke og er således forhindret.-

  Fremstod 1ste vidne, smører Olaf Ness ... Den 2den desember 1943 i Bari ved 7 tiden om aftenen befandt jeg mig sammen med Ole Johansen, fyrbøter oppe i byen, da det gikk luftalarm.- Vi befandt oss da i en liten café og søkte vi beskyttelse i et bakrum.- Jeg forstod at det faldt bomber, da vinduene i kafeen blev blåst inn kort efter. Alarmen blev blåst av ca. 1 time efter, og vi prøvet da å komme ned i havnen for å komme ombord i s/s "NORLOM". Vi kom innenfor "gaten" og da begyndte noegen voldsomme eksplosjoner i havnen. Jeg trodde det var bomber og kom mig inn i "shelter" hvor vi blev sittende i et par timer mindst. Da det blev stille kom vi oss op i byen. I den retning hvor "NORLOM" lå, så vi at det brendte. S/s "NORLOM" var lastet med kull.- Dagen etter gikk jeg ned i havnen for å se "NORLOM", og kom jeg ca. 100 meter fra den, og jeg så da at hele akterskibet brandt sterkt. Det var absolutt umulig å komme ombord. Jeg var sikker på at den var gått tapt.- Dagen efter var jeg igjen nede i kaien, og så jeg da fremdeles "NORLOM" brenne, akterskibet var da sunket litt ned, og i forskibet i rummene tror jeg også det brente da det kom røk ut av luftrørene.-

  Av maskinbesetningen kjenner jeg:

  fyrbøter Fivelstad Johannes er på sykehus

  fyrbøter OLSON på hospital

  smører Anton GJORSTAD ... Iflg. fyrbøter Olson som jeg talte med på hospitalet er han død. Det var også 2 maskingutter fra Britisk Vestindien, som jeg ikke vet hvor er.- 1ste mask., 2den mask. tror jeg er på hospital. 3die mask. som heter Borge vet jeg ingenting om; assistenten vet jeg heller ingen ting om. Kapteinen har jeg ikke sett noget til.

  Såvidt mig er bekjendt er det ingen av de overlevende som nu er i Alger, som var ombord under skibets tap.-

  Skibet lå akterfortøiet ute ved moloen, og hadde ikke begynt å losse.

  Den 4de desember reiste vi fra Bari til Taranto, hvortil vi ankom samme dag. Her blev vi i 4 dager, hvorefter vi blev sendt til Alger, hvortil vi ankom den 13. desember. Foruten mig selv var med

  donkeymann Henning HELMERSEN, donkeymann Fritz OLSEN, matros Anton HALVORSEN, matros Bjørn SWAN, kokk Finn Rolf OLSEN, matros Jens Severin JENSEN, matros Olav BRATTAAKER, matros Olav RASMUSSEN, fyrbøter Ole JOHANSEN, 2den kokk Allan EKDAL, matros Anders RØD og båtsmann Bjarne MELAND.- Jeg kjenner ikke noget til nogen av de andre av besetningen.

  ...

  Fremstod 2det vidne båtsmann Bjarne MELAND ... og forklarer: jeg befandt mig iland på landlov og var på vei nedover til havnen den 2. desember 1943 i Bari ved ca. kl. 7 1/4 da det gikk flyalarm, og bomber begynte å falde. Jeg måtte straks søke dekning. Da luftalarmen var blåst av fortsatte jeg ned til "gaten" og da så jeg at det var fyr i s/s "NORLOM". Jeg fortsatte videre nedover til en ca. 200 meter ifra båten, men blev jeg stoppet av britiske marinegaster og fikk beskjed om å snu. Jeg så at hele akterskibet var i full brann.- På hver side av skibet lå der båter lastet med bensin, og jeg så den nærmeste, s/s "LOM", var i full fyr fra forut til akter. Jeg så ingen ombord i "NORLOM" da jeg stod på kaien, sammen med matros Bjørn Swan og 2den kokk Ekdal samt donkeymann Hening Helmersen.-

  Vi blev tatt op i byen med lastebil, og ved 11 tiden traff jeg 1ste maskinisten og 2den maskinisten som begge var dekket av olje og sterkt lidende. Alt jeg fikk høre av disse var at 2 mann lå på dekket da de hoppet overbord. De antok det var 3die maskinisten og 3die styrmannen, og sannsynligvis døde. Jeg har ingen kjennskap til kapteinen og 4de maskinisten.

  Av besetningen forøvrig kjenner jeg til følgende:

  1ste styrmann HANSEN ... som er på sykehus

  2den styrmann GJELDE ... som er på sykehus

  matros I. JENSEN ... på sykehus

  matros Odd HATVIk ... på sykehus

  matros Hans HAUG på sykehus

  tømmermann A. SØRENSEN på sykehus

  stuerten, hvis navn jeg ikke kjenner på sykehus

  byssegutt, fra Vestindien, salongutt kineser på sykehus

  1ste telegrafist (Irsk) 2den telegrafist STENVIK ... edie telegrafist (engelsk) er på sykehus.

  2 maskingutter fra Vestindien på sykehus.

  En norsk smører, hvis fornavn er Anton, vet jeg ikke hvor er.

  En fyrbøter fra Bergen har jeg heller ikke kjennskap til. Med kapteinen var vi ialt 37 mann, herav var matros Arne BERG innlagt på sykehus i Taranto en ukes tid før.-

  Jeg prøvet dagen efter å komme ombord i s/s "NORLOM", men blev nektet av marinesoldater.- Skibet brant da på akterdekk, og jeg så at det stakk nokså dypt akterut,- så jeg antar det står på grunne.- Den 4de desember så jeg fremdeles at det brant kraftig på fordekket. Lasten bestående av kull var antendt.

  Jeg vet med sikkerhet at ingen av de overlevende som ankom til Alger var ombord i "NORLOM" da skibet gikk tapt.

  ...