Maritime inquiry 1939 - 1945

The information below regarding ships in the Nortraship fleet is a direct transcript of the original source "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". The informasjon is collected from maritime inquiries held during and right after the war. The information may differ from the other quality assured information in Krigsseilerregisteret.

Date
August 30, 1940
Location
Atlanterhavet, ca. 20 nautiske mil nord for Hebridene
Cause
Torpedert [av tysk ubåt]
Cargo
Skrapjern
Route
Wilmington, North Carolina - Bermuda - Grangemouth, Skottland
Crew list
Komplett
Survived
11
Captured
0
Deceased
17 [17]
Missing
0
 • M/S "NORNE" torpederet av en tysk ubåt utenfor Hebriderne 30/8 1940:

  Skibet avgikk fra Wilmington, North Carolina, 8. august med en ladning skrapjern bestemt til Grangemouth, Skotland. Lastens mengde kan ikke oppgies da kapteinen og alle styrmennene er omkommet. Ifølge båtsmann Helge Mortensens forklaring var redningsutstyret i full orden ved avgangen. Båtmanøvre var også blitt avholdt før avgang fra Bermuda N.C. Skibet ankom til Bermuda 11. august for konvoi. Under oppholdet i Bermuda var kaptein Leif Hauge og radiotelegrafisten iland på en hemmelig konferanse i forbinnelse med reisens fortsettelse i konvoi. Telegrafistens instrukser var at det skulle holdes 8 timers vakt i stasjonen, mens radiosenderne ikke skulle brukes. Vakt i stasjonen holdtes i 9 timer pr. dag på 600 meter, med unntagelse av avlytting av sendinger fra London på kortbølge med kringkasting til skibene. Reisen fra Bermuda fortsattes 15. august i konvoi sammen med 50 andre skiber. Reisen fortsattes i pent vær der er intet annet å bemerke enn at skibet, sammen med 2 britiske skib, mistet kontakt i tykk tåke. Man fikk imidlertid forbinnelse med konvoien igjen neste dag.

  Imidlertid skjedde følgende ulykke den 30te august: Letmatros E. Eriksen var da på vakt, men hadde fritørn da ulykken hendte. Kl. ca. 1.30 den 30te august ble skibet torpederet. Letmatros Eriksen var da i mannskapsmessen akterut. Maskinmester Lundekvam var ute på dekk etter midnatt. Maskinmesteren forklarer at kl. ca. 1.15 ble et skib i konvoien torpederet. Ca. 15 minutter senere ble vårt skib truffet av en torpedo på babords ide i forkant av maskinrummet og i akterkant av nr. 3 rum. Ved denne torpederingen var der to eksplosjoner, den ene efter den anne. Maskinmesteren løp opp på båtdekket, mens lettmatros Eriksen løp til flåten som var plaseret på poopen.

  2. styrmann, som hadde vakt på broen sammen med kapteinen, kom også opp på båtdekket. Likedan kom følgende opp på båtdekket: Stuerten, telegrafisten, Båtsmannen, assistenten og messegutten. Skibet sank imidlertid for hurtig, så at de som var kommet opp på båtdekket gikk under med skibet. Skibet sank kl. ca. 01.30, og følgende av mannskapet ble tatt opp av det britiske marinefartøi "HIBISCUS" kl.0430 samme dag:

  Maskinmester Hilmar Lundekvam

  Telegrafist Ole A. Torkildsen

  Tømmermann Marner Hansen

  Letmatros Paul Vikan

  Jongmann Odd Tvedt

  Stuert Harald Albertsen

  Båtsmann Helge Mortensen

  Matros Malvin Liverød

  Letmatros Eskil Eriksson

  Smører Niels Nielsen.

  Av disse var alle på flåten med unntagelse av telegrafisten og matros Paul Vikan som lå i vannet.

  Vi fikk en strålende behandling ombord på det britiske skib. Alle de reddede fikk tørre klær, og ble ellers godt mottatt. Vi ble landsatt i Skotland 31te august.

  The following of the crew, in all 17 men, are missing:-

  Captain Leif Hauge

  Chief Officer Fridtjof Muller

  2nd Officer Frithjof Busch

  3rd Officer Selmer Hansen

  2nd Engineer Mikal Pedersen

  3rd Engineer Odd Svendsen

  AssistanT Thorbjørn Horhauer

  Dayman Frithjof Pedersen

  Cook Theodor Holdøy

  Galley Boy Hilmar Jensen

  A.B. Seaman Kaare Østby

  A.B. Seaman Konrad Mikkelborg

  Ordinary Seaman Knut Johannesen

  Jr. Ordinary Seaman Bernt Lund

  Motorman Gunnar Byrknes

  Motorman Bernhard Pedersen

  Greaser Dagfinn Nilsskog

  Mess room boy Kalmar Jensen, who is among those saved, has been taken to hospital in Scotland. (Near Burntisland). It concerns blood poisoning of an injured finger.

  The 11 men who were saved were fitted out with clothes etc. in Scotland, and were sent from there to Newcastle on Tyne where they were handed over to the care of the Norwegian Consul. Signing off of these 11 men was made at the Norwegian Consulate, Newcastle, according to statement prepared by the wireless operator.

  These 11 men, who were saved, have lost everything, effects as well as papers. Likewise, chief engineer Lundekvam has lost his 1st class engineer's certificate. And wireless operator Torkildsen has lost his 1st class wireless operator's certificate. There is no way of getting these certificates replaced from Norway, but Consul Wisness has very kindly arranged matters by temporary certificates.

  NEWCASTLE ON TYNE, the 4th September 1940

  Hilmar Lundekvam, Chief Engineer

  Ole A. Torkildsen, Wireless Operator

  Helge Mortensen, Boatswain

  Eskil Ericsson, Ordinary Seaman