Maritime inquiry 1939 - 1945

The information below regarding ships in the Nortraship fleet is a direct transcript of the original source "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". The informasjon is collected from maritime inquiries held during and right after the war. The information may differ from the other quality assured information in Krigsseilerregisteret.

Date
March 5, 1942
Location
26o 17 N 75o 50 V
Cause
Torpedert [av tysk ubåt]
Cargo
Pool motor spirit, Pool Vaperising Oil
Route
Port Arthur, Texas - Halifax - Liverpool
Crew list
Komplett
Survived
38
Captured
0
Deceased
1 [1]
Missing
1
 • Utdrag av skipets journal

  Skibet avgikk fra Port Arthur, Texas, søndag 1. mars bestemt til Liverpool, England via Halifax. Lasten bestod av Pool motor spirit i nr. 1 til 5 og Pool Vaperising Oil i nr. 6 til 9. med 2 og 7 vingtanker tomme. Styrte etter rute opgitt av Navy Controll Service i Galveston.

  Reisen forløp uten uheld til torsdag 5. mars. Vinden var S.S.O. styrke 4, sjø styrke 3, farten 11 mil kurs 67o styrte zik-zak etter diagram 8.

  K. 08.25 belv skibet rammet av en torpedo på babord side i nr. 6 vingtank og pumperummet. Der blev straks slått stop i maskinen, og man begynte å sette båtene på vannet. Babord båt hadde huket seg ut av taljene ved eksplosjonen. Da surringene på båten blev løsnet falt den i vannet og blev hengende i gangelinen delvis neddyket. Styrbord båt og motorbåten med 32 mann kom vel på vannet.

  Kapteinen, 1ste styrm., 3. styrmann, 2. maskinist, båtsmann og matrosene Friestad og Mikkelsen samt matros Johannesen som var skadet ved eksplosjonen var igjen ombord. Skibet hadde endel slagside til babord men så ellers ut til å ha tålt påkjenningen bra. Kl. 08.40 blev der slått full fart i maskinen forå forsøke å nå nærmeste land. Der blev straks sendt ut en nødmelding men da antennen var revet ned måtte en ny antenne rigges op. Under arbeidet hermed kl. 09.30 kom den annen torpedo i 9 tanken på babord side. Hele babord side på atterdekket var nu revet op, ledninger og luker sterkt ramponert. Maskinen blev stoppet og det blev besluttet å forlate skibet. Kl. 09.40 gikk alle mann i babord livbåt midtskibs. Ved optellingen av mannskapet viste det seg at dekksgutt George Smidt ikke var med. Han arbeidet på 6 luken da eksplosjonen intraff og må være drept øieblikkelig. Kl. 12.00 fikk 2. styrmann ordre om å seile styrbord båt til nærmeste land med 24 mann i båten.

  Motorbåten og babord båt blev liggende igjen for å se hvordan det gikk. Skibet rettet seg op efter hvert og blev liggende omtrent rett. Kl. 13.30 gikk Kapteinen, telegrafisten, 2. maskinist, båtsmann Lunde og matros Friestad ombord for å forsøke å få avgårde en nødmelding. Imidlertid fikk man ingen forbindelse. Kl. 14.00 kom partiet tilbake og 1. styrmann, telegrafisten, Lunde og Friestad gikk ombord. Etter at ny antennne var rigget op og avstemming foretatt fikk man forbindelse med WAX og følgende melding blev sendt: SOS de LJYJ torpedoed position 26o 17 N 75o 50 V. Please send escort" WAX kvitterte for mottagelsen.

  Etter å ha tatt med 45 gallen bensin forlot man igjen skibet. Man holdt seg i nærheten for å vente til mørket kom. Kl. 19.30 gikk Kapteinen, 1 mask., telegrafist, båtsmann Lunde, matrosene Lund, Eide og smører Sirkel ombord for å undersøke om der var noen mulighet for å berge skibet. Kl. 19.45 begynte ubåtene, der var minst 2, og beskyte skibet med granater. Før motorbåten kunne komme langs siden fikk kapteinen splinter i ansiktet, siden og leggen, 1. mask. i begge armene, båtsmannen i skulder og arm, matros Lund i øiet, matros Eide i hodet og smører Sirkel i nesen. Motorbåten la til under hekken på babord side mens man holdt på å ta folkene ombord. Begynte skibet å brenne på atterdekket. Straks etter man var kommet klar tok bensinen fyr og i løpet av kort tid var skibet et eneste flammehav.

  Kl. 19.55 blev kursen satt SV for "The hole in the Wall". Vinden frisknet til utover natten med en kraftig regnbyge i 3 tiden.

  Mann hadde sett branden helt til da, men under bygen forsvant lysningen og såes ikke mer.

  Fredag 6. Man styrte SVlig kurs hele dagen, vinden var frisk med endel sjø. Kl. 17.30 fikk man øie på livbåten. Kl. 18.00 kom mann opunder og tok den på slep. Kl. 10.00 fikk man øie på kastet fra "The Hole in the Wall", og kom opunder fyret. Kl. 23.30 styrte langs land for om mulig å finne en landingsplass. Imidlertid var der brekninger alle steder så forsøket blev opgitt. Kl. 02.00 fikk man øie på en skonnert. Etter å ha praiet skibet tilbød kapteinen seg å slepe båtene inn til Cornwall, Abaco Island.

  Lørdag 7. Tilbudet blev mottatt og kl. 03.30 var båtene under slep. Kl. 97.20 kom man frem til Cornwall. De sårede blev tatt under første behandling av en sykepleierske inntil lege kunne fåes fra Nasau. Da legen kom viste det seg at matros Johannessen var så dårlig at han måtte etterlates i Cornwall mens de øvrige fortsatte til Nassau søndag formiddag.

  Alle hemmelige coder og bøker blev ødelagt. Endel konfidentielle papirer blev overlevert myndighetene etter ankomsten Nassau.

  3. styrmann Berntsen hadde vakt, lettmatros Risholm var til rors, lettmatros Berntsen på utkikk, kanoner Mikkelsen hadde vakt ved kanonen.

  Den 10. mars innløp meddelelse fra Cornwall at matrso Johannesen var død samme dag. På grunn av værforholdene og mangel på passende fartøi måtte han begraves på stedet.

  Knut O. Bringedal, Fører, ex. M/T "O.A. Knudsen"