Maritime inquiry 1939 - 1945

The information below regarding ships in the Nortraship fleet is a direct transcript of the original source "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". The informasjon is collected from maritime inquiries held during and right after the war. The information may differ from the other quality assured information in Krigsseilerregisteret.

Date
October 25, 1942
Location
13o 38' N. 53o 55'W
Cause
Torpedert [av tysk ubåt]
Cargo
Ballast
Route
Cape Town - Trinidad - New York
Crew list
Komplett
Survived
37
Captured
0
Deceased
2 [2]
Missing
0
 • Abstract

  Date
  November 17, 1942
  Location
  New York
  Administrator
  Visekonsul D. Knudsen

  ...

  Fremsto skipsfører Hjalmar Johansen ... fører av M/S "Primero" ... "Primero" avgikk fra Cape Town den 1. oktober 1942 i ballast for New York via Trinidad. Skipet var ved avreisen i enhver henseende i full sjødyktig stand. Skipets journaler gikk tapt ved forliset og komparenten fremla en rapport skrevet etter hukommelsen. ...

  ...

  Kapteinen henholdt seg til det i rapporten anførte og forklarte videre at han var på broen da første torpedo traff skipet. Komparenten forklarte at han var blitt kalt på broen 10 minutter før ulykken skjedde idet utkikken trodde han hadde observert noe mistenkelig i horisonten. Da kapteinen kom på broen var det imidlertid intet å se og han trodde utkiken hadde sett skygger av skyene på havets overflate. Været var klart, siktbart med laver bris. Skipet hadde forøvrig ikke mottatt noen varsler om fare under reisen og en hadde ikke observert noe mistenkelig. Kapteinen hadde ikke sett u-båten hverken før eller etter ulykken og hadde heller ikke sett de 2 torpedoer. Ett av mannskapene skal imidlertid ha sett den første torpedo. Komparenten var ikke i tvil om at ulykken skyldtes torpedo fra ubåt i undervannsstilling. Skipet hadde styrt kurser oppgitt av det britiske admiralitet under reisen, og skipet hadde vært fullstendig mørklagt. Skipets hemmelige dokumenter ble kastet overbord og de sank straks. Kapteinen mente at de 2 savnede mannskaper omkom som en følge av eksplosjonen. Røk og gas fra maskinrummet forhindret at man kunne undersøke dette nærmere. Redningsutstyret var i forskriftsmessig stand.

  ...

  ... 1. vidne, maskinmster Klock, som forklarte at han var kommet opp fra maskinen umiddelbart før torpedoen traff skipet. Maskinen stoppet momentant som følge av eksplosjonen og lyset gikk ut. Tung gas kom stigende opp av maskinrummet etter eksplosjonen og det var umulig å undersøke vakthavende maskinfolks tilstand. Vidnet mener at disse 2 mannskaper ble drept som følge av eksplosjonen. Vidnet hadde ikke observert u-båten eller de 2 torpedoer som traff skipet. Skipet hadde vært mørklagt og redningsutstyret var i forskriftsmessig stand.

  ...

  Fremsto 2. vidne, 3. styrmann Elffroth, som forklarte at han hadde vakt på broen da ulykken inntraff. Han var kommet på vakt kl. 8 skipets tid. Vidnet hadde ikke observert noe usedvanlig eller mistenkelig under sin vakt. Det var klart, siktbart vær. Vidnet hadde ikke sett ubåten og heller ikke torpedoen. Skipets hemmelige papirer ble tatt behørig vare på av kapteinen. Skipet hadde vært mørklagt under hele reisen og redningsutstyret var i forskriftsmessig stand.

  ...

  Fremsto 3. vidne, matros Skjærvik, som forklarte aat han hadde vakt ved roret da torpedoen rammet skipet. Han hadde hatt vakt som utkik mellem kl. 9 og 10 samme morgen. Under sin vakt som utkik mente vidnet å ha sett noe som kunne ha vært en u-båt (av grå farve) ca. 5-6 mil forut i horisonten. Vidnet hadde gitt varsel til vakthavende styrmann og kapteinen ble tilkalt. Senere forsvant det objekt som vidnet mente å ha sett. Vidnet hadde ikke observert ubåten eller de 2 torpedoer etter ulykken hadde skjedd. Skipet hadde vært mørklagt under helereisen og redningsutstyret var i forskriftsmessig stand.

  ...